Kecárna Playlisty
Reklama

Beauty - text, překlad

playlist Playlist
[Hook: Tay Zonday]
Beauty that’s inside, is truly hard to find
When we listen to the lies on the TV
But every trend will die
Just give it all some time
And soon people will see what I see, true beauty
[Hook: Tay Zonday]
Krásu, která je uvnitř je velmi těžké najít
Když posloucháme lži v televizích
Ale každý trend pohasne
Jen tomu dej čas
A brzy lidé uvidí to, co já, skutečnou krásu
[Verse 1: MikelWJ]
It’s rare to find beauty when you swear that you have no heart
Beauty that’s compared to the music works of Motzart
Beauty that is physical, mental and of the soul
Beauty that alone can keep you from being cold
We have models on the TV and posing in magazines
But deconstruct their morals and beauty will not be seen
Undo the photoshop that masks them with an air brush
And watch all their perfection be crushed
See, no one else around sees things the way that I do
Since girls don’t need makeup, “ Shh Mikel, that’s taboo”
“Don’t tell them their beautiful unless they look perfect”
Screw that, my purpose is telling them that they’re worth it
[Verš 1: MikelWJ]
Je těžké najít krásu, když ses zapřísáhl, že nemáš žádné srdce
Krása, která se dá přirovnat k hudební tvorbě Motzarta
Krása, která je fyzická, mentální a duše
Krása samotná, která tě ochrání před zimou
Máme modelky v televizi a pózující v časopisech
Ale podívej se na jejich mravy a krásu neuvidíš
Oddělej photoshop, který je pokrývá air brushem
A dívej se, jak je jejich dokonalost zničena
Víš, nikdo tady nevidí věci, tak jako já
Protože dívky nepotřebují makeup Šš Mikele, to je taboo
Neříkej jim, že jsou krásné pokud nevypadají dokonale
Kašlu na to, chci jim říct, že za to stojí
[Hook]
Beauty that’s inside, is truly hard to find
When we listen to the lies on the TV
But every trend will die
Just give it all some time
And soon people will see what I see, true beauty
[Hook: Tay Zonday]
Krásu, která je uvnitř je velmi těžké najít
Když posloucháme lži v televizích
Ale každý trend pohasne
Jen tomu dej čas
A brzy lidé uvidí to, co já, skutečnou krásu
[Verse 2: MikelWJ
Rap today is a disgrace, but no one will make a change
Guys are all players, and girls just get thrown away
Women become objects, and rappers just promote it
And in their defense, they were being real when they wrote it
Society is messed up, trust me, it’s more than obvious
Before we make goals though, pinpoint what the problem is
When young girls look up to skin and bone thin models, society will claim it as perfection, then follow
But I see beauty in the faces of those who cry
Who find a way to be happy after a loved one dies
Who still can feel the sun when the sky is filled with clouds
Who aren’t afraid to scream their favorite words out loud
These people are my people, we look out for each other
Every single one is like a sister or a brother
Never think that somehow being real is unsuitable
A fake rose looks good, but will never smell beautiful
[Verš 2: MikelWJ]
Dnešní rap je blamáž, ale nikdo to nezmění
Chlapi jsou všichni hráči a dívky jsou vždycky odkopnuty
Z žen se stávají věci a rapeři to podporují
A na jejich obranu. byli upřímní, když to psali
Společnost je pošahaná, věř mi, to je více než zřejmé
Předtím, než si učiníme cíle, urči, co je problém
Když mladé dívky vzhlíží k modelkám které jsou kost a kůže, společnost tomu bude říkat dokonalost a následovat
Ale já vidím krásu v tvářích těch, co pláčou
Těch, kteří najdou způsob být šťastní, poté co jejich milovaní zemřou
Kteří stále cítí slunce, potom co je obloha posetá mraky
Kteří se nebojí zakřičet nahlas svoje oblíbená slova
Tito lidé jsou mí lidé, hledáme jeden druhého
Každý z nich jako sestra nebo bratr
Nikdy si nemysli, že být upřímným je nevhodné
Falešná květina vypadá pěkně, ale nikdy nebude vonět krásně
[Hook]
Beauty that’s inside, is truly hard to find
When we listen to the lies on the TV
But every trend will die
Just give it all some time
And soon people will see what I see, true beauty
[Hook: Tay Zonday]
Krásu, která je uvnitř je velmi těžké najít
Když posloucháme lži v televizích
Ale každý trend pohasne
Jen tomu dej čas
A brzy lidé uvidí to, co já, skutečnou krásu
Beauty that’s inside, is truly hard to find
When we listen to the lies on the TV
But every trend will die
Just give it all some time
And soon people will see what I see, true beauty
Krásu, která je uvnitř je velmi těžké najít
Když posloucháme lži v televizích
Ale každý trend pohasne
Jen tomu dej čas
A brzy lidé uvidí to, co já, skutečnou krásu

Text přidala Shadows_Die

Video přidala Shadows_Die

Překlad přidala Shadows_Die

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

MikelWJ texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.