Playlisty Akce
Reklama

About You (feat. blackbear) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě
This is that gather 'round it and wonder where I found it
This is that wake up make your agent have your tour re-routed
This is that drama comma pain and ain’t no way around it
'Cause somehow still it's hard to know what I can say about it
I buckled up told myself to suck it up
I was scared to death to get up there and spill my fucking guts
I was saying pull your stupid self together buttercup
Get it crackin' Back in Black until you have em Thunderstruck
But
Tohle je to, co se shromažďuje a přemýšlím, kde jsem to našel
Tohle je to, co probouzí tvého agenta a nutí ho přesměrovat tvůj tour
Tohle je drama vycházející z bolesti a není způsob, jak ho obejít
Protože stále je nějak těžké vědět, co o tom můžu říct
Vzplál jsem, řekl jsem si, že mě to štve
K smrti jsem se bál vstát a rozlít mé zasrané vnitřnosti
Říkal jsem, dej se dohromady, hlupáku
Nech to praskat, zpátky v černé, než jim dáš úder hromu
Ale
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you, about you
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, o tobě
No, there's not a single thing that I can say
Not a single solitary, every meaning changes shape
Even when there's no connection back to you in any line
All of a sudden it's about you and it gets me every time but
What the fuck is left to author anyway?
When I basically been writin' since the Raiders ran LA
I'm afraid that maybe I've said everything there is to say
Maybe I should make an exit while there're ways to get away, cause
Ne, není jediná věc, kterou můžu říct
Ani jediná osamělost, každý význam mění tvar
I když k tobě nevede spojení v žádné řádce
Všechno je najednou o tobě a vždy mě to dostává, ale
Co kurva zbylo autorovi?
Když jsem v podstatě psal od doby, co Raiders dorazili do LA
Bojím se, že jsem možná řekl, co se dalo říct
Možná bych měl odejít, dokud tu jsou cesty ven, protože
Can't find the words to a memory
But these are just words to a melody
Find something that works fits the symmetry
For only a quick broken remedy
And I'd give anything to choose
Pick out the words I bring home to you
How can I make do?
Put a smile on change my attitude
And even though it' not about you
Everything is all about you
All about you
Nemůžu najít slova, co si pamatuju
Ale tohle jsou slova padnoucí melodii
Najdi něco, co funguje, padne do symetrie
Jen pro rychlý rozbitý lék
A dal bych cokoliv pro možnost
Zvednou slova, která tě dovedou domů
Jak to můžu udělat?
Usmát se na změnu svého postoje
A i když to není o tobě
Všechno je o tobě
Všechno o tobě
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you, about you
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you now, ooh
Even when it's not about you, about you
All of a sudden it's about you, about you
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, o tobě
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, ooh
I když tohle není o tobě, o tobě
Všechno je najednou o tobě, o tobě

Text přidala TheVlada

Text opravil DevilDan

Video přidala TheVlada

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila TheVlada

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Post Traumatic (Deluxe Album)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.