Playlisty Kecárna
Reklama

Toy Boy - Live - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I'm a wind-up toy in a up-down world
If you leave me all alone I'll make a mess for sure
I've a heart of gold in the smallest size
Leave me in the dark and never hear me cry
Já jsem natahovací hračka ve světě nahoru a dolů
Jestli mě necháš samotného, určitě udělám nepořádek
Mám zlaté srdce v té nejmenší velikosti
Nech mě ve tmě a nikdy mě neslyš plakat
More than an illustration
Points of articulation
Come to life on a brass spring
Such a wonderful plaything
Víc než jen ilustrace
Body artikulace
Ožije na mosazné pružince
Jaká to úžasná hračka
It's a cruel cross that I have to bear
If you come a little close I'm going to pull your hair
More than just a toy in a patched blue suit
Hold me in your arms I'm just a boy like you
Je to krutý kříž který musím nést
Jestli přijdeš trochu blíž, zatahám tě za vlasy
Víc než jenom hračka v záplatovaném modrém obleku
Drž mě v náručí, jsem jenom kluk jako ty
But your momma thought there was something wrong
Didn't want you sleeping with a boy too long
It's a serious thing in a grown-up world
Maybe you'd be better with a Barbie girl
Ale tvoje máma myslela, že je tu něco špatně
Nechtěla abys spal s klukem příliš dlouho
Je to vážná věc ve světě dospělých
Možná by ti bylo líp s Barbie
You knew that I adored you
But you left me in Georgia
Toys are not sentimental
How could I be for rental?
Věděl jsi, že jsem tě zbožňoval,
Ale ty jsi mě nechal v Georgii
Hračky nejsou sentimentální
Jak můžu být k pronájmu?
She's the meanest hag that has ever been
Pulled out my insides with an old safety pin
I'm the sorest sight, now I feel like trash
Clothes are made of rags and they don't even match
Ona je ta nehorší baba která kdy byla
Vytáhla mé vnitřnosti starým spínacím špendlíkem
Je na mě hrozný pohled, cítím se jako smetí
Oblečení je z hadrů a ani neladí
So she dressed me up as the man she loved
And threw me in a box when she had had enough
Now the light of day I no longer see
She stuck her voodoo pins where my eyes used to be
Tak mě oblékla jako muže, kterého milovala
Pak mě hodila do krabice, když měla dost
Už dlouho nevidím světlo dne
Zapíchla voodoo špendlíky tam, kde bývaly mé oči
Accidentally tragic
Victim of her black magic
Had a boy once who loved me
Now he's so afraid of me
Náhodně tragické
Oběť její černé magie
Měl jsem kluka který mě miloval
Teď se mě tak bojí
On a long, lost day when you're gray and old
You'll be there remembering your old toy boy
When your oldest son's wondering what to be
Tell him the story of a boy like me
V ten dlouhý, ztracený den, kdy jsi šedivý a starý
Vzpomeneš si na svého starého kluka na hraní
Když tvůj nejstarší syn přemýšlí, čím být
Řekni mu příběh o chlapci jako jsem byl já
Ohohohohohohoh
Ohohohohohohoh
Ohohohohohohoh
Ohohohohohohoh
Ohohohohohohoh
Ohohohohohohoh

Text přidala Nienna15

Video přidala Nienna15

Překlad přidala Nienna15

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A L'Opera Royal De Versailles

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.