Playlisty Kecárna
Reklama

Dear Jealousy - text, překlad

playlist Playlist
Jealousy, bring the music back to meŽárlivosti, vrať mi hudbu
Dear jealousy
You know every part of me
Hiding where no one can see
I want you to leave
Dear jealousy
Why you smiling creepily?
Your fingertips keep holding on
But your tricks won't work on me
Oh baby, I'm jealous, I'm jealous
I'm jealous of us
I'm jealous of everything that I know we could be
But never really seems enough
I'm jealous, I'm jealous of everyone
Jealous of the man I used to be
And the man I could become
Drahá žárlivosti
Znáš každou mou část
Skrývám se tam, kam nikdo nevidí
Chci, abys odešla
Drahá žárlivosti
Proč se tak strašlivě usmíváš?
Tvé prsty dál svírají
Ale tvé triky na mě nazapůsobí
Oh, zlato, jsem žárlivej, jsem žárlivej
Žárlím na nás
Žárlím na všechno, čím vím, že jsme mohli být
Ale nikdy nikdy se to nejeví dostatečné
Jsem žárlivej, žárlím na každého
Žárlím na toho, kým jsem býval
A toho kým jsem mohl být
I'm jealous of your face, of your lips, of your eyes
Jealous of your house and the car you drive
Jealous of your truth and I'm jealous of lies
I'm jealous (Dear jealousy)
Jealous of the ground beneath my feet
Jealous of your mouth and the air we breathe
Jealous of the way that you look at me
I'm jealous
Žárlím na tvou tvář, na tvé rty, na tvé oči
Žárlím na tvůj dům a auto co řídíš
Žárlím na tvou pravdu a žárlím na tvé lži
Jsem žárlivej (drahá žárlivosti)
Žárlím na půdu pod tvýma nohama
Žárlím na tvou pusu a vzduch, co dýcháš
Žárlím na to, jak se na mě díváš
Jsem žárlivej
It's coming out to get us, get us
You better run away while it let us
'Cause like it or not, every day we get a little better
At jealousy
We got one thing in common, amen
Only problem is that it's wrong and
In every single person, even you, even me
Is jealousy
Jde si to pro nás, pro nás
Radši utíkej, když nás to nechává
Protože měj to ráda nebo ne, každý den se trošku zlepšujeme
V žárlivosti
Máme jednu věc společnou, amen
Jediný problém je, že je to špatně a
V každičké osobě, i v tobě, i ve mně
Je žárlivost
Dear jealousy
When did you move in with me?
This bed wasn't made for three
It's time for you to leave
Oh baby, I'm jealous, I'm jealous
I'm jealous of us
I'm jealous of everything that I know we could be
But never really seems enough
I'm jealous, I'm jealous of everyone
Jealous of the man I used to be
And the man I could become
Drahá žárlivosti
Kdy ses do mě dostala?
Tahle postel nebyla dělaná pro tři
Je na čase, abys odešla
Oh, zlato, jsem žárlivej, jsem žárlivej
Žárlím na nás
Žárlím na vše, čím jsme mohli být
Ale nikdy to nestačí, zdá se
Jsem žárlivej, žárlím na každého
Žárlím na toho, kým jsem býval
A toho kým jsem mohl být
I'm jealous of your face, of your lips, of your eyes
Jealous of your house and the car you drive
Jealous of your truth and I'm jealous of lies
I'm jealous (Dear jealousy)
Jealous of the ground beneath my feet
Jealous of your mouth and the air we breathe
Jealous of the way that you look at me
I'm jealous
Žárlím na tvou tvář, na tvé rty, na tvé oči
Žárlím na tvůj dům a auto co řídíš
Žárlím na tvou pravdu a žárlím na tvé lži
Jsem žárlivej (drahá žárlivosti)
Žárlím na půdu pod tvýma nohama
Žárlím na tvou pusu a vzduch, co dýcháš
Žárlím na to, jak se na mě díváš
Jsem žárlivej
It's coming out to get us, get us
You better run away while it let us
'Cause like it or not, every day we get a little better
At jealousy
We got one thing in common, amen
Only problem is that it's wrong and
In every single person, even you, even me
Is jealousy
Jde si to pro nás, pro nás
Radši utíkej, když nás to nechává
Protože měj to ráda nebo ne, každý den se trošku zlepšujeme
V žárlivosti
Máme jednu věc společnou, amen
Jediný problém je, že je to špatně a
V každičké osobě, i v tobě, i ve mně
Je žárlivost
Jealousy
Bring the music back to me
I can't even write a song
If you're standing over me (Dear jealousy)
Jealousy
I'll take the good times with the rough
I don't need to be the richest guy
I know enough is enough (Dear jealousy)
Jealousy
Stop confusing me
I am sick of seeing everything
In different shades of green (Dear jealousy)
Jealousy
It took a while for me to see
I thought I was the one who's jealous
But you're jealous of me (Dear jealousy)
Žárlivosti
Vrať mi hudbu
Nemůžu ani napsat píseň
Pokud nade mnou stojíš (Drahá žárlivosti)
Žárlivosti
Dobré čas zdrsní
Nepotřebuju být tím nejbohatším
Vím, že dost je dost (Drahá žárlivosti)
Žárlivosti
Přestaň mě mást
Je mi zle ze všeho, co vidím
V různých odstínech zelené (Drahá žárlivosti)
Žárlivosti
Chvilku mi trvalo vidět
Myslel jsem, že jsem ten, kdo je žárlivej
Ale ty žárlíš na mě (Drahá žárlivosti
It's coming out to get us, get us
You better run away while it let us
'Cause like it or not, every day we get a little better
At jealousy
We got one thing in common, amen
Only problem is that it's wrong and
In every single person, even you, even me
Is jealousy
Jde si to pro nás, pro nás
Radši utíkej, když nás to nechává
Protože měj to ráda nebo ne, každý den se trošku zlepšujeme
V žárlivosti
Máme jednu věc společnou, amen
Jediný problém je, že je to špatně a
V každičké osobě, i v tobě, i ve mně
Je žárlivost
It's coming out to get us, get us
We better run away while it let us
'Cause like it or not
Every day we get a little better
At jealousy
Jde si to pro nás, pro nás
Radši utíkej, když nás to nechává
Protože měj to ráda nebo ne, každý den se trošku zlepšujeme
V žárlivosti

Text přidal DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

My Name Is Michael Holbrook

Reklama

MIKA texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.