Kecárna Playlisty
Reklama

You Can't Stop The Beat - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You can’t stop an avalanche
As it races down the hill
You can try to stop the seasons,
But you know you never will
And you can try to stop my dancin’ feet
But I just cannot stand still
Nemůžeš zastavit tu lavinu,
Která se řítí dolů z kopce
Můžeš se pokusit zastavit čas
Ale víš, že se to nikdy nestane
A můžeš se pokusit zastavit moje taneční nohy
Ale já nemůžu zůstatá stát a nehýbat se
Cause the world keeps spinnin’
Round and round
And my heart’s keeping time
To the speed of sound
I was lost till I heard the drums
Then I found my way
Cause you can’t stop the beat
Protože svět se pořád točí
Dokola a dokola
A moje srdce si šetří čas
K rychlosti zvuku
Byla jsem ztracená dokud jsem neslyšela bubny
Potom jsem našla svou cestu
Protože nemůžeš zastavit ten rytmus
five, six, seven, eight pět, šest, sedm, osm
Ever since this old world began
A woman found out if she shook it
She could shake up a man
And so I’m gonna shake and shimmy it
The best that I can today
Cause you can’t stop
The motion of the ocean
Or the sun in the sky
You can wonder if you wanna
But I never ask why
If you try to hold me down
I’m gonna spit in your eye and say
That you can’t stop the beat!
Od doby kdy se zrodil svět
Žena si uvědomila, že když s tím zatřese
Může zatřást i s mužem
A proto budu třást a pohupovat se
To je to nejlepší co můžu dělat
Protože nemůžeš zastavit
Pohyb oceánu
Nebo slunce na nebi
Můžeš se divit jestli chceš
Ale nikdy se neptej proč
Pokud se pokusíš mě zastavit
Plivnu ti do očí a řeknu
Že nemůžeš zastavit ten rytmus!
You can’t stop a river
As it rushes to the sea
You can try to stop the hands of time
But you know it just can’t be
And if they try to stop us Artie,
I’ll call the N Double A C P
Nemůžeš zastavit řeku
Která si to spěchá do moře
Můžeš se pokusit zastavit čas
Ale víš, že to nedokážeš
A když se pokusí nás zastavit Artie
Zavolá N dvojité A C P
Cause the world keeps spinning
Round and round
And my heart’s keeping time
To the speed of sound
I was lost til I heard the drums
Then I found my way
Cause you can’t stop the beat
Protože svět se pořád točí
Dokola a dokola
A moje srdce si šetří čas
K rychlosti zvuku
Byla jsem ztracená dokud jsem neslyšela bubny
Potom jsem našla svou cestu
Protože nemůžeš zastavit ten rytmus
Ever since we first saw the light
A man and woman liked to shake it
On a Saturday night
So I’m gonna shake and shimmy it
With all my might today
‘Cause you can’t stop
The motion of the ocean
Or the rain from above
You can try to stop the paradise
We’re dreamin’ of
But you cannot stop the rhythm
Of two hearts in love to stay
Cause you cant stop the beat!
Od doby kdy jsme poprvé viděli světlo
Muž a žena tím rádi třásli
V sobotu večer
Takže tím budu třást a nakrucovat se
Se vší silou
Protože nemůžeš zastavit
Pohyby oceánu
Nebo déšť
Můžeš se pokusit zastavit ráj
Sníme o tom
Ale nemůžeš zastavit rytmus
Dvou zamilovaných srdcí
Protože nemůžeš zastavit ten rytmus!
You can’t stop today
As it comes speeding down the track
Child, yesterday is history
And it’s never coming back
Cause tomorrow is a brand new day
And it don’t know white from black
Nemůžeš dneska zastavit
Jak to jede rychle po trati
Dítě, včerejšek je historie
A už se nevrací zpátky
Protože zítra je úplně novej den
A nerozeznává to bílou od černé
Yeah! Yeah!
Cause the world keeps spinning
Round and round
And my heart’s keeping time
To the speed of sound
I was lost til I heard the drums
Then I found my way
‘Cause you can’t stop the beat
Protože svět se pořád točí
Dokola a dokola
A moje srdce si šetří čas
K rychlosti zvuku
Byla jsem ztracená dokud jsem neslyšela bubny
Potom jsem našla svou cestu
Protože nemůžeš zastavit ten rytmus
Ever since we first saw the light
A man and woman liked to shake it
From the day it's done
And so I’m gonna shake and shimmy it
And have some fun today
Cause you can’t stop
The motion of the ocean
Or the rain from above
They can try to stop the paradise
We’re dreaming of
But you cannot stop the rhythm
Of two hearts in love to stay
You can’t stop the beat!
Od doby kdy jsme poprvé viděli světlo
Muž a žena tím rádi třásli
V sobotu večer
Takže tím budu třást a nakrucovat se
Se vší silou
Protože nemůžeš zastavit
Pohyby oceánu
Nebo déšť
Můžeš se pokusit zastavit ráj
Sníme o tom
Ale nemůžeš zastavit rytmus
Dvou zamilovaných srdcí
Protože nemůžeš zastavit ten rytmus!
You can’t stop the beat!
You can’t stop the beat!
You can’t stop the beat!
You can’t stop the beat!
Nemůžeš zastavit ten rytmus!
Nemůžeš zastavit ten rytmus!
Nemůžeš zastavit ten rytmus!
Nemůžeš zastavit ten rytmus!

Text přidala tampren

Videa přidala tampren

Překlad přidala tampren

Je zde něco špatně?
Reklama

Glee season 3

Reklama

Lea Michele texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.