Kecárna Playlisty
Reklama

A Boy Like That - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
A boy like that who'd kill your brother,
Forget that boy and find another,
One of your own kind,
Stick to your own kind!
Kluk, jako tenhle co zabil tvého bratra,
Zapomeň na něj a najdi si jiného,
Nějákého z tvého druhu,
Vrať se zpátky k tvému druhu!
A boy like that will give you sorrow,
You'll meet another boy tomorrow,
One of your own kind,
Stick to your own kind!
Kluk jako tenhle ti dá akorát smutek,
Dalšího potkáš zítra,
Nějákého z tvého druhu,
Vrať se zpátky k tvému druhu!
A boy who kills cannot love,
A boy who kills has no heart.
And he's the boy who gets your love
And gets your heart.
Very smart, Maria, very smart!
Kluk který zabil nemůže milovat,
Kluk co zabil nemá srdce.
A on je ten kluk co dostane tvojí lásku
A dostane tvoje srdce
Fakt chytrý, Mario, fakt chytrý!
A boy like that wants one thing only,
And when he's done, he'll leave you lonely.
He'll murder your love;
He murdered mine.
Just wait and see,
Just wait, Maria,
Just wait and see!
Takovýhle kluk chce jen jednu
A když to dostane, odejde od tebe.
Zabije tvou lásku;
Zabil mojí.
Jen počkej a uvidíš,
Jen počkej Mario,
Jen počkej a uvidíš!
Oh no, Anita, no,
Anita, no!
It isn't true, not for me,
It's true for you, not for me.
I hear your words
And in my head
I know they're smart,
But my heart, Anita,
But my heart
Knows they're wrong
Oh, ne Anito, ne,
Anito, ne!
To není pravda, ne pro mě,
Je to pravda pro tebe, ne pro mě.
Slyšela jsem tvoje slova
A v duchu vím,
že jsou pravda,
Ale moje srdce Anito,
Moje srdce
Ví, že jsou špatné
You should know better!
You were in love - or so you said.
You should know better . . .
Měla bys vědět lépe!
Byla jsi zamilovaná - nebo jsi to tvrdila.
Měla bys vědět lépe . . .
I have a love, and it's all that I have.
Right or wrong, what else can I do?
I love him; I'm his,
And everything he is
I am, too.
I have a love, and it's all that I need,
Right or wrong, and he needs me, too.
I love him, we're one;
There's nothing to be done,
Not a thing I can do
But hold him, hold him forever,
Be with him now, tomorrow
And all of my life!
Mám lásku a to je všechno co mám.
Správná nebo špatná, co víc můžu dělat?
Miluju ho, jsem jeho,
A všechno co je on
Jsem já taky.
Mám lásku a to je všechno co potřebuju,
Správné nebo špatné, on mě taky potřebuje.
Miluju ho, jsme jako jeden;
Není tu nic co by mělo být hotovo,
Žádná věc, kterou můžu dělat
Jen ho držet, držet ho navždy,
Být s nim teď i zítra
A po celý můj život!
When love comes so strong,
There is no right or wrong,
Your love is your life.
Když příjde láska tak silná,
Není tu nic správně nebo špatně,
Láska je tvůj život.

Text přidala tampren

Videa přidala tampren

Překlad přidala tampren

Je zde něco špatně?
Reklama

Glee season 3

Reklama

Lea Michele texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.