Kecárna Playlisty
Reklama

Hey hey hey - text, překlad

playlist Playlist
It's been a long time coming that I had to say
When I wake up in the morning all I do is pray
For some guidance and protection on the streets today
And an answer to the questions I ask everyday
Uže je to dlouho
Když ráno vstanu, jediné co dělám je, že se modlím
Za nějaký pořádek a bezpečnost na ulicích dnes
A na tuhle odpověď se ptám každý den
So tell me why do the birds that used to fly here
Tell me why do they come to die here?
And all the kids that used to run here
Tell me why do they load their guns here?
Tak mi řekni proč ptáci, kteří sem létali.
Proč sem teď letí umírat?
A všechny děti co tu běhaly.
Řekni mi, proč tady teď nabíjí své zbraně?
I remember in the days when
We were one heart, no need to defend
I just wrap my arms around you
Don't give up, this song is for you
Pamatuji si dny kdy
Jsme byli jedno srdce, nebylo třeba se bránit
Jen zabalím své ruce kolem tebe
Nevzdávej se, tahle píseň je pro tebe
Hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I say hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Říkám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I hold on, I'm trying to hold on
I hold on, hold on, hold on
Já vytrvám, snažím se vytrvat
Já vytrvám, vytrvám, vytrvám
From the tops of the buildings to the streets below
Between the Wall Street banks and the empty homes
Between the lines of the people standing all in a row
There's a crack in the gutter where a flower grows
Z vršků budov po ulice pod nimi
Mezi bankami na Wall Street a neobydlenými domovy
Mezi řadami lidí stojících všichni v jedné řadě
Je tu prasklina v okapu, kde rostou květiny
Reminding me that everything is possible
Yeah, reminding me that nothing is impossible
You gotta live for the one that you love you know
You gotta love for the life that you live you know
Připomíná mi to, že vše je možné
Ano, připomíná mi to, že nic není nemožné
Musíš žít pro toho, kdo tě miluje, víš
Musíš milovat pro život, který žiješ, víš
Singing hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Zpívám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I'll sing hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Budu zpívat hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I hold on, I'm trying to hold on
I hold on, I'm trying to hold on
Já vytrvám, snažím se vytrvat
Já vytrvám, snažím se vytrvat
Until the morning comes again
I will remain with you my friend
And we will ride until the sun
Goes to the place where it begun
And we will live to laugh and cry another day
Než přijde další ráno
Zůstanu s tebou můj příteli
A budeme jezdit dokud slunce
Nevyjde na to místo, kde začalo
A budeme žít pro smích a jindy plakat
Don't let nobody ever tell you that it couldn't be done
Don't let nobody ever tell you that we couldn't be one
Don't let nobody ever tell you that it shouldn't be sing
Don't let nobody ever tell you you're the only one
Nikdy nenech nikoho, říkat ti, že to nejde
Nikdy nenech nikoho, říkat ti, že my nemůžeme být jedním
Nikdy nenech nikoho, říkat ti, že bys neměla zpívat
Nikdy nenech nikoho, říkat ti, že jsi sama
Singing hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Zpívám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I say hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Říkám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
Whoa, oh, oh, oh, I hold on
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh, I hold on
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh, Já vytrvám
Whoa, oh, oh, oh
Whoa, oh, oh, oh, Já vytrvám
Whoa, oh, oh, oh
I'm just trying to hold on
Trying to hold on
Trying to hold on
Jen se snažím vytrvat
Snažím vytrvat
snažím vytrvat
I say hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Říkám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I say hey, hey, hey
No matter how life is today
There's just one thing that I got to say
I won't let another moment slip away
Říkám hej, hej, hej
Nezáleží jaký je život dnes
Je tu jen jedna vět co chci říct
Nenechám další moment proklouznout pryč
I hold on, I'm trying to hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on
Já vytrvám, snažím se vytrvat
Vytrvat, vytrvat, vytrvat, vytrvat

Text přidala rjukettul

Text opravila rjukettul

Video přidala rjukettul

Překlad přidala rjukettul

Překlad opravila rjukettul

Je zde něco špatně?
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Michael Franti & Spearhead texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.