Playlisty Kecárna
Reklama

Alien Days - text, překlad

playlist Playlist
Sometimes the windows combine with the seams in a way
That twitches on a peak at the place where the spirit was slain
One foot leads to another
Night's for sleep, blue curtains, covers
Sequins in the eyes
That's a fine time to dine
Divine who's circling, feeding the cards to the midwives
Who love those alien days
The nonstop alien days
Mmm the alien days
Někdy se okna propojí se švy tak
Že to škube na špičce v místě, kde byl ten duch zabit
Jeden krok vede k dalšímu
Noc je pro spánek, modré záclony, pokrývky
Flitry v očích
To je celkem dobrý čas na to, večeřet
Předvídat, kdo je na řadě, rozdávat karty porodním asistentkám
Kdo miluje ty mimozemské dny
Ty nekončící mimozemské dny
Mmm ty mimozemské dny
Must've skipped the ship and joined the team
For a ride
A couple hours to learn the controls
And commandeer both my eyes
Hey!
Be quick dear, times are uncertain
One month crawling, next year blurring
Decades in the drain
Monograms on the brain
Decide what's working and what's moved on
To the last phase
The floodgate alien days
I love those alien days
Mmm the alien days
Musel jsem asi opustit loď a přidat se do týmu
Na projížďku
Pár hodin na to, naučit se řídit
A vzít na vojnu obě moje oči
Hej!
Buď rychlá, drahá, časy jsou nejisté
Jeden měsíc plazení se, další rok se mlží
Desítky let ve stoce
Monogramy na mozku
Rozhodni se, co ještě funguje a co se přesunulo
Do poslední fáze
Stavidla mimozemských dnů
Miluju ty mimozemský dny
Mmm ty mimozemský dny
When the peels are down it feels like traveling in style
You don't need wings to hover forty ton stones for a mile
And in the summer, virgin visions
Mindless humming
Numbers can't decide if the day's supposed to smile
Když se slupky oloupou, vypadá to na cestování ve velkém stylu
Nepotřebuješ křídla, abys vznesl 40 tun kamenů na míli
A v létě, panenské vize
Únavné bzučení
Čísla nerozhodují o tom, jestli by se měl den usmívat
Today find infinite ways it could be
Plenty worse
It's a blessing but it's also a curse
Dneska najdi nekonečně mnoho způsobů, jak by to mohlo být mnohem horší
Je to požehnání ale zároveň i kletba
Those days taught me everything I know
How to catch a feeling
And when to let it go
How all the scheming, soulless creatures
Can't find dreamer's honey in the hive
If it's right beneath the nose
Tyhle dny mě naučily všechno, co znám
Jak zachytit pocit
A kdy ho nechat jít
Jak všechny ty strojený, bezduchý stvoření
Nemohou najít med v úlu, o kterém sní
I když ho mají přímo pod nosem
And when the light is new
The sky shows trembling cartoons
You don't need smoke to cover
Most of the world in a gloom
But here comes racer number 7
Watch my fingers ripping out the lines
If it looks like we could lose
If it looks like we could lose
If it looks like we could lose
If it looks like we could lose
A když je světlo nový
Nebe ukazuje třepotající se karikatury
Nepotřebuješ kouř abys zakryl
Většinu světa v šeru
Ale tady přichází závodník číslo 7
Sleduj, jak mé prsty sahají za hranice
Když to vypadá, že bychom mohli prohrát
Když to vypadá, že bychom mohli prohrát
Když to vypadá, že bychom mohli prohrát
Když to vypadá, že bychom mohli prohrát

Text přidal Sigur

Videa přidal Sigur

Překlad přidala Anite

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

MGMT

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.