Playlisty Kecárna
Reklama

Exercises in Futility VI - text, překlad

playlist Playlist
As if you didn't know how it feels to lose.
As if you didn't know how it feels to lose at dice with fate.
Jako byste nevěděli jaké to je, když prohrajete.
Jako byste nevěděli jaké to je, když prohrajete kostky s osudem.
At least have some dignity. Alespoň měj nějakou důstojnost.
As if it wasn't a lifetime spent on connecting the dots,
there was no pattern.
As if the irony was more than a defense mechanism
and we could actually laugh for a change.
As if steel hooks in our backs were more than a nuisance
and we could actually feel something.
Jako by to nebyl život strávený spojováním teček,
neexistoval žádný vzorec.
Jako by byla ironie více než obraný mechanismus
a mohli bychom se vlastně smát pro změnu.
Jako kdyby ocelová dýka v našich zádech byla více než nepříjemná
a mohli jsme vlastně skutečně něco cítit.
Self crucified - missed the right tree.
Tore the wrong eye out.
The hissing of hellfire.
Self crucified - missed the right tree.
For this I've gained a victory.
I burn as I ought to.
Sebe obětování - minul pravý strom.
Vyrvané špatné oko.
Syčení pekelného ohně.
Sebe obětování - minul pravý strom.
Za to jsem získal vítězství.
Spaluji, jak bych měl.
As if everything was to be made right one day,
dreams don't come true for people like us.
As if the gods were bored with peace in our hearts
and their fingers are itchy.
As if we never broke people out of sheer boredom
and slept calmly among the wastes.
Jako by jednoho dne mělo být všechno v pořádku,
sny se neplní lidem jako jsme my.
Jako by bohové byli unavení mírem v našich srdcích
a jejich prsty jsou svědivé.
Jako bychom nikdy nedostali lidi z naprosté
nudy a klidně spali mezi pustinami.
And then, we see bright and clear. A pak vidíme jasné a zřejmé.
As if we would be someone else,
while mindlessly wandering through the mountains.
As if we would be someone better,
spelling purgatory in Latin alphabet.
Jako bychom byli někým jiným,
když jsme se bezdušně toulaly po horách.
Jako bychom byli někým lepším,
hláskováním očistce v Latinské abecedě.
Self crucified - missed the right tree.
Tore the wrong eye out.
The hissing of hellfire.
Self crucified - missed the right tree.
For this I've gained a victory.
I burn as I ought to.
Sebe obětování - minul pravý strom.
Vyrvané špatné oko.
Syčení pekelného ohně.
Sebe obětování - minul pravý strom.
Za to jsem získal vítězství.
Spaluji, jak bych měl.
As if all this was something more
than another footnote on a postcard from nowhere,
another chapter in the handbook for exercises in futility...
Jako by to všechno bylo něco více
než další poznámka pod čarou na pohlednici odnikud,
další kapitola v příručce pro cvičení v marnosti ...

Text přidal CzechMan

Text opravil CzechMan

Video přidal CzechMan

Překlad přidal CzechMan

Překlad opravil CzechMan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exercises in Futility

Reklama

Mgła texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.