Playlisty Kecárna
Reklama

Exercises in Futility IV - text, překlad

playlist Playlist
Some are born without a purpose
Other than prolonged demise in ornate ways
Most of the time it's pathetic, quick and useless
And good neighbours don't bother digging up the graves
Někdo se rodí bez účelu
Jiní prodlužují zánik ozdobnými způsoby
Většinou je to ubohé, rychlé a zbytečné
A dobří sousedé se neobtěžují vykopávat hroby
It's rows upon rows of kings, whores and pawns
And the storm is rolling
The vengeful and the bitter reach out for their fix
Rebels never realized that their angst was a mockery
Jsou to řady a řady králů, děvek a pěšců
A bouře se blíží
Pomstychtivý a krutí se blíží svému napravení
Rebelové si nikdy neuvědomili, že jejich úzkost je výsměchem
Every empire
Every nation
Every tribe
Thought it would end
In a bit more decent way
Každá říše
Každý národ
Každý kmen
Myslel jsem, že to skončí
Trochu slušnějším způsobem
It is an unlikely alliance of assorted failures
Various degrees of deceit, doomsday prophets
The clenched teeth, the vinegar down the veins
A stylish pit right next to Judas, Brutus and Cassius
Je to nepravděpodobné spojenectví nejrůznějších selhání
Různé stupně podvodů, proroků soudného dne
Zaťatých zubů, marnivosti v žilách
Stylové jámy hned vedle Jidáše, Bruta a Cassia.
Every empire
Every nation
Every tribe
Thought it would end
In a bit more decent way
Každá říše
Každý národ
Každý kmen
Myslel jsem, že to skončí
Trochu slušnějším způsobem
Every prophet
Every ruler
Every seer
Will chew on this ruin
And repeat ad nauseam
Každý prorok
Každý vládce
Každý věštec
Budou žvýkat tuto zkázu
A opakovat ji do nekonečna

Text přidal CzechMan

Video přidal CzechMan

Překlad přidal Sleight666

Překlad opravil CzechMan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exercises in Futility

Reklama

Mgła texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.