Playlisty Kecárna
Reklama

Exercises in Futility II - text, překlad

playlist Playlist
There is a style in total denial
A certain elegance of fear
Hesychasm is so much convenient
With the desert within ourselves
V úplném odmítání je jistý styl
Jistá elegance strachu
Hesychasmus je tak příhodný
společně s pustinou uvnitř nás
Stray dogs lead disciples of Oedipus
As the shrouds gently cover
Exquisite paroxysms of ruin
And well mannered choking on nothingness
Zbloudilí psi vedou žáky Oidipa,
Které rubáš zlehka zakrývá
Skvostný záchvat zmaru
A skvěle vychovaní dusivou prázdnotou
Nether Dole
The cracks in soma, psyche and pneuma
Are as one way mirrors
It's one well lit desert
And the pyres extend beyond the horizon
And cold flames flicker upon ashes of hope
Pukliny na těle, psychice a duši
Jsou jako jednosměrná zrcadla
Je to jedna, jasně osvětlená poušť
Jejíž hranice se rozpínají za obzor
A chladné plameny se chvějí nad ztraceným pozůstatkem naděje
Through hallways carved in a crystal
On to the uttermost parts of the pit
Jostling through cadavers of former selves
You would swear there's amusement in the eyes of the dead
Skrze chodby tesané do křišťálu,
K nejzazším hranicím pekla
Vrhán přes mrtvolu bývalého já
Přísahal bys, že v očích smrti je jisté pobavení
Again, nether Znovu, dole
A reward for the perseverant:
Unceasing howling of the heart
Bound to walk this path
Nether, again, nether - now and forever
Odměna pro vytrvalého:
Srdce neustálé zoufající
Nucené jít touto cestou
Dole, znova, dole - nyní a navždy
I wish it was classic fire and brimstone
But clearly there is a very special plan
Paved with havoc and shattered virtues
As if there were any other paths
Kéž by to byl obyčejný oheň a síra
Je jasné, že plán je mimořádný,
Dlážděný zpustošením a otřesenou ctností
Jakoby tu byli jiné cesty
With every dream
The pyres grow taller
An enemy of trust
A misled scholar
Stray philanthrope
In vain endeavor
Walk this path
Now and forever
S každým snem
Hranice rostou výše
Nepřítel důvěry
Zmýlený učenec
Ztracený filantrop
V marném úsilí
Kráčí touto cestou
Nyní a navždy

Text přidal CzechMan

Video přidal CzechMan

Překlad přidal CzechMan

Překlad opravil CzechMan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exercises in Futility

Reklama

Mgła texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.