Playlisty Kecárna
Reklama

Exercises in Futility I - text, překlad

playlist Playlist
The great truth is there isn't one
And it only gets worse since that conclusion
The irony of being an extension to nothing
And the force of inertia is now a vital factor
Skvělá pravda je, že neexistuje
A od tohoto závěru se to jen zhoršuje
Ironie, že se jedná o rozšíření na nic
A síla setrvačnosti je nyní životně důležitým faktorem
And there is despair underneath each and every action
Each and every attempt to pierce the armour of numbness
Burning bridges becomes a habit to support
And the front line expands like there's no tomorrow
A pod každou akcí je zoufalství
Každý pokus o proniknutí zbroje necitlivosti
Hořící mosty se stávají zvykem podporovat
A přední linie expanduje jako by nebylo zítřka
I envy the maggots
Their stuff at least sticks together
Better than laudations of misinformed seers
And those are lengthy annals of shame that we work with
Závidím červům
Drží se alespoň spolu
Lepší než pochvaly dezinformovaných věštců
A to jsou zdlouhavé anály hanby, se kterými pracujeme
It's like dumping dead meat at the brink of Styx
With a barge that we made of what was left of Yggdrasil
After veterans of spiritual revolts were done with their armchairs
And I don't even remember which brink is which
Je to jako skládka mrtvého masa na okraji Styx
S člunem, který jsme vyrobili z toho, co zbylo z Yggdrasilu
Po veteránech duchovní vzpoury byly hotovy s jejich křesly
A ani si nepamatuji, který z nich je který
The odour of sanctity is just refined stench of existence
Shining pearl of Augeas' crown pales in comparison
Zápach posvátnosti je jen rafinovaným zápachem existence
Zářící perla Augesiho koruny bledne v porovnání
And there is despair underneath each and every action
Each and every attempt to pierce the armour of numbness
Burning bridges becomes a habit to support
And the front line expands like there's no tomorrow
A pod každou akcí je zoufalství
Každý pokus o proniknutí zbroje necitlivosti
Hořící mosty se stávají zvykem podporovat
A přední linie expanduje jako by nebylo zítřka
The grotesque eagles of misfortune, well fed on Thanatos, sit still
It's the dignity of scavengers at the ever growing garbage dump of life
Groteskní orli neštěstí, dobře živení na Thanatosovi, sedí nehybně
Je to důstojnost mrchožroutů na stále rostoucí skládce života
There is something about the rigid posture of a proper, authentic blind
As if extended arms reached to pass his blindness onto others

Text přidal CzechMan

Video přidal CzechMan

Překlad přidal Sleight666

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Exercises in Futility

Reklama

Mgła texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.