Kecárna Playlisty
Reklama

The View - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I am a chorus of the voices
That gather up the magnets
Set before me
Já jsem refrén hlasů
Který spojuje magnety
Posaď se přede mě
I attract you and repel you
A science of the heart
And blood and meaning
Přitahuji tě a odpuzuje tě
Věda o srdci
A o krvi a o smyslu
The coldness of most beauties
Is a challenge that our youth
Must quickly conquer
Chlad největších krás
Je souboj, který naše mládí
musí rychle vyhrát
There is no time for guilt
Or second guessing, second guessing
Based on feeling
Není čas na obviňování
Nebo druhé přemýšlení, druhé přemýšlení
Založené na pocitech
I am the truth, the beauty
That causes you to cross
Your sacred boundaries
Já jsem pravda, krása
Která tě nutí překračovat
Tvé posvátné hranice
I have no morals
Some think me cheap
And someone who despises
The normalcy of heartbreak
The purity of love
Nemám žádné zábrany
Někteří si myslí, že jsem zvrhlá
A někdo jen opovrhuje
Normalitou lámání srdce
čistotou lásky
But I worship the young
And just formed angel
Who sits upon a pin of lust
Everything else
Bores me
Ale já uctívám mladého
A právě stvořeného anděla
Který sedí na špendlíku touhy
vše ostatní
mě nudí
I want to see your suicide
I want to see you give it up
Your life of reason
I want you on the floor
And in a coffin your soul shaking
I want to have you doubting
Every meaning you´ve amassed
Like a fortune
Chci vidět tvou sebevraždu
Chci vidět, jak to vzdáváš
Tvůj odůvodněný život
Chci tě na podlaze
A zimnici tvé duše v rakvi
Chci, aby si pochybovala
O každém tvém nahromaděném úmyslu
jako štěstí
Oh throw it away Oh, odhoď to pryč
For worship someone
Who actively despises you
Pro uctívání někoho
Kdo tebou neustále opovrhuje
For worship someone
Who actively despises you
Pro uctívání někoho
Kdo tebou neustále opovrhuje
I am the root
I am the progress
I´m the aggressor
I am the tablet
These ten stories
Já jsem kořen
Já jsem krok vpřed
Já jsem útočník
Já jsem tableta
Těch deset příběhů
Worship
Worship
uctívej
uctívej
Pain and evil have their place
Sitting here beside me
I offer them to you as servants
Of the gold that you must give
Bolest a zlo mají své místo
na sezení zde při mně
Nabízím ti je jako sluhy
zlata, které musíš odevzdat
Pain and evil have their place
Sitting here beside me
And I´ll offer them, I offer them to you
As servants of the gold
That you must give to me
Bolest a zlo mají své místo
na sezení zde při mně
A já je nabídnu, já je nabízím
tobě jako sluhy zlata,
které musíš odevzdat mně
I want to see your suicide
I want to see you give it up, give it up
Your, your life of reason
Chci vidět tvou sebevraždu
Chci vidět, jak to vzdáváš, vzdáváš
Tvůj, tvůj odůvodněný život
I want to see you on the floor Chci tě vidět na podlaze
And in a coffin, soul shaking
Soul shaking
I want to have you doubting
Every meaning you´ve amassed
Like a fortune, like a fortune
Throw it away
A zimnici tvé duše v rakvi
Třes tvé duše
Chci tvé pochybnosti
O každém nahromaděném úmyslu
Jako štěstí, jak štěstí
Odhoď ho pryč
For worship someone who actively despises you
Who actively despises you
Pro uctívání někoho, kdo tebou neustále opovrhuje
Kdo tebou neustále opovrhuje
I am the view
I am the tablet
I am the view
I am the tablet
I am all this
I am the root
The progress
The aggressor
I am the tablet
I am the ten stories
I am the tablet
I am
I am
I am
I am
I am
Já jsem pohled
Já jsem tableta
Já jsem pohled
Já jsem tableta
Já jsem všechno to
Já jsem kořen
vůdce
útočník
Já jsem tableta
Já jsem těch deset příběhů
Já jsem tableta
já jsem
já jsem
já jsem
já jsem
já jsem

Text přidala Maja148

Video přidala Lelix

Překlad přidala Maja148

Překlad opravila RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama

Lou Reed - LULU

Reklama

Metallica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.