Kecárna Playlisty
Reklama

Brandenburg Gate - text, překlad

playlist Playlist
I would cut my legs and tits off
When I think of Boris Karloff and Kinski
In the dark of the moon
Odřízla bych si nohy a bradavky
Když myslím na Borise Karloff a Kinských
Ve tmě měsíce
It made me dream of Nosferatu
Trapped on the Isle of Doctor Moreau
Oh wouldn´t it be lovely?
Nutí mě to snít o Nosferatu
Uvězněn na ostrově doktora Moreaua
Ó, nebylo by to krásné?
Small town girl Malomešťanka
I was thinking Peter Lorre
When things got pretty gory as I
crossed to the Brandenburg Gate
Myslela jsem na Petera Lorreho
Když věci začaly být pěkně hnusné, jak jsem
procházela Brandenburská bránu
I was feeling snappy
Perhaps I´d been napping
And I´d just ate
A following heart can tear you apart
On a midnight to 8 shift
Cítila jsem se svěže
Možná jsem dřímala
A jen bych jídla
Pronásledující srdce tě může roztrhnout
Na směně od půlnoci do 8
A graveyard romance
Can only give one chance
As tombstones weave and breathe
záhrobní románek
dává jen jedinou šanci
Jak se náhrobky kývou a dýchají
Feeling happy when my heart got beating
On a Sunday afternoon
Cítím se šťastná, když moje srdce bije
V nedělním odpoledne
I dreamt of breezes
going through the treeses
And stars were still illumed
I have three hearts that I keep apart
Trying to relate
To normal feelings
And the nightime reelings
And some absynthe drunk so late
Snila jsem o Vanko
vejúcich přes stromy
A hvězdy stále svítily
Mám tři srdce, které držím od sebe
Snažím se popisovat
normálně pocity
A noční závazky
A nějakého pozdě opilého abstinenta
The cook got drunk
And all the whores they shrunk
Onto the size of dessert plates
But me I´m happy
Cause I got my little nappy
And some opium to set me straight
I´m just a small town girl
Who wants to give it a whirl
While my looks still hold me straight
Kuchař se opil
A všechny štětky se zmrskli
Do velikostí dezertový talířků
Ale já, já jsem šťastná
Neboť mám své malé pivo
A nějaké opium, aby mě postavilo na nohy
Jsem jen malomeštianka
Které se chce honit
Zatímco můj vzhled mě drží vzpřímenou
Straight up to illusion
and fantasy´s fusion
Of reality mixed with drink
I´m just a small town girl
Who´s gonna give life a whirl
Looking at the Brandenburg Gate
I´m just a small town girl
čelím iluzi
A smíšených fantazie
Reality zkombinované s chlastem
Jsem jen malomeštianka
Která se bude hnát životem
Dívajíc se na Brandenburská bránu
Jsem jen malomešťanka

Text přidala Maja148

Video přidala RiriFenty

Překlad přidala Maja148

Překlad opravila RiriFenty

Je zde něco špatně?
Reklama

Lou Reed - LULU

Reklama

Metallica texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.