Kecárna Playlisty
Reklama

Melt Thy Steel - text, překlad

playlist Playlist
Melt thy steel in the fire
And let the power flow
It's the art of the warrior
The wisdom of the old
Melt thy steel, forge your sword than
Anneal it in the snow
When pride is what you feel
Melt thy steel
Roztav svou ocel v ohni
A nechej sílu proudit
Je to umění válečníka
Moudrost stařešinů
Roztav svou ocel, poté ukuj svůj meč
Ochlaď jej ve sněhu
Když pýcha je co cítíš
Roztav svou ocel
In darkest times there was a young man, servant's child
They told him that he'll serve for life
But his will was strong, his heart was young and wild
He knew that he was born to fight.
V nejtemnějších dobách, byl mladý muž, syn sluhy
Řekli mu, že bude sloužit celý život
Ale jeho vůle byla silná, jeho srdce bylo mladé a divoké
Věděl, že se narodil pro boj
Choose your destiny
Fight until you're free!
Vyber si svůj osud
Bojuj dokud nejsi volný!
Melt thy steel in the fire
And let the power flow
It's the art of the warrior
The wisdom of the old
Melt thy steel, forge your sword than
Anneal it in the snow
When pride is what you feel
Melt thy steel
Your power is for real
Melt thy steel!
Roztav svou ocel v ohni
A nechej sílu proudit
Je to umění válečníka
Moudrost stařešinů
Roztav svou ocel, poté ukuj svůj meč
Ochlaď jej ve sněhu
Když pýcha je co cítíš
Roztav svou ocel
Tvá moc je skutečná
Roztav svou ocel!
A mighty sorcerer appeared out of the shades
He brought a flame out of the night
"Now forge a sword of magic which becomes your fate
And which will fill your strength with might".
Mocný čaroděj se objevil ze stínů
Přinesl plamen z noci
"Teď ukuj kouzelný meč, který se stane tvým osudem
A který naplní tvou sílu mocí"
Choose your destiny
Fight until you're free!
Vyber si svůj osud
Bojuj dokud nejsi volný!
Melt thy steel in the fire
And let the power flow
It's the art of the warrior
The wisdom of the old
Melt thy steel, forge your sword than
Anneal it in the snow
When pride is what you feel
Melt thy steel
Your power is for real
Melt thy steel!
Roztav svou ocel v ohni
A nechej sílu proudit
Je to umění válečníka
Moudrost stařešinů
Roztav svou ocel, poté ukuj svůj meč
Ochlaď jej ve sněhu
Když pýcha je co cítíš
Roztav svou ocel
Tvá moc je skutečná
Roztav svou ocel!
I have seen the golden sea,
Crossed the mountains of believe
Gained the wisdom of the holy dragongrail.
Viděl jsem zlaté moře
Překročil hory víry
Získal moudrost svatého dračího grálu
Now I fly so fast and high
On a dragon in the sky
Forged a sword of steel forever to prevail.
Teď létám tak rychle a vysoko
Na drakovi na nebi
Ukul jsem meč z oceli, vydrží navěky
Melt thy steel in the fire. Mighty flame! Roztav svou ocel v ohni. Mocný plamen!
Melt thy steel in the fire
And let the power flow
It's the art of the warrior
The wisdom of the old
Melt thy steel, forge your sword than
Anneal it in the snow
When pride is what you feel
Melt thy steel in the fire
And let the power flow
It's the art of the warrior
The wisdom of the old
Melt thy steel, forge your sword than
Anneal it in the snow
When pride is what you feel
Melt thy steel
Your power is for real
Melt thy steel!
Roztav svou ocel v ohni
A nechej sílu proudit
Je to umění válečníka
Moudrost stařešinů
Roztav svou ocel, poté ukuj svůj meč
Ochlaď jej ve sněhu
Když pýcha je co cítíš
Roztav svou ocel v ohni
A nechej sílu proudit
Je to umění válečníka
Moudrost stařešinů
Roztav svou ocel, poté ukuj svůj meč
Ochlaď jej ve sněhu
Když pýcha je co cítíš
Roztav svou ocel
Tvá moc je skutečná
Roztav svou ocel!

Text přidal paja65

Video přidal paja65

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama

Metalforce

Reklama

Metalforce texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.