Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Dancers To A Discordant System - text, překlad

playlist

Listen to the hidden tune
- The essence of lies in notes defined
As we dance to the dissonant sway
- The choreography refined
Will subdued and shackled
Reason washed aside
Pledging our love to the chains
Our ignorance ever-amplified

Blooded hands lead the waltz
We're trapped in the out of tune swirl
Still we set the show on continue mode
And dance to a discordant system

We accept the nails we're fed
- Lies sharpened to bleed us silent
Muted from the pains
Defiance employed in vain
Any attempts to leave the dance,
Invisibly suppressed
Questions unasked, we learn the steps
- Eyes shut like all the rest

Unsuspecting, willing, blind, controllable herd
Pawns in a covert game conducted by hands we trust
Dominated, compliant and deceptable
Confident that we matter - we don't see that we're but dust

Committed to a lie we cannot see, cannot know nor comprehend
We're all asinine drones kept in the dark, kept in line

Confined, bereft of reason
Withering in toxicity
- The deadly fumes of deceit
And we all reek of complicity
Humbled, brought to our knees
By the weight of our own guilt
Our nescient ways the catalyst
To injustice and inhumanity

We dance - to appease
Compete in stupidity

Obscured faces file our points
- Numbers fed to the machine
Still we stand in line for the next show
The human spine liquefied
What are we, but stupefied
Dancers to a discordant system

We believe - so we're misled
We assume - so we're played
We confide - so we're deceived
We trust - so we're betrayed

Text přidal DeZone

Video přidal Roky

Naslouchej skrytému tónu
- esence lží je definovaná v notách
Jak tancujeme na disharmonické houpání
- propracovaná choreografie
Vůle utlumená a spoutaná
Důvod odvátý stranou
Přísaháme lásku k řetězům
Naše nevědomost stále zesiluje

Zkrvavené ruce vedou valčík
Jsem uvěznění v rozladěném víru
Stále necháváme show běžet na režim Pokračuj
A tancujeme na rozporuplný systém

Přijímame hřeby, kterými jsme krmeni
- lži naostřeny abychom krváceli mlčky
Umlčeni od bolesti
Odpor využitý zbytečně
Jakékoliv pokusy přestat tancovat
Jsou neviditelně potlačeny
Otázky nepoloženy, učíme se kroky
- oči zavřené jako vše ostatní

Bez podezření, ochotní, slepí, kontrolovatelné stádo
Pěšci v tajné operaci vedeni rukama, kterým věříme
Ovládnutí, svolní a bez vůle
Přesvědčení že něco znamenáme - nevidíme že nejsme víc než prach

Věrní lži kterou nevidíme, nemůžeme vědět ani pochopit
Jsme všichni pitomí trubci držení v temnotě, držení v řadě

Omezený, zbavený rozumu
Vadnoucí v toxinech
- smrtící výpary klamu
A všichni zapáchame spoluvinou
Pokořeni, klesáme na kolena
Vahou naší vlastní viny
Naše cesty se urychlují
K nespravedlnosti a nelidskosti

Tancujeme - abychom uklidnili
Soutěžíme v hlouposti

Zastřené tváře nám předkládají návnady
- čísla se dávkují do stroje
Stále stojíme v řadě na další show
Páteř lidstva zkapalněna
Co jsme, než zhloupnutí
Tanečníci na rozporuplný systém

Věříme - takže jsme uvedeni v omyl
Předpokládáme - takže si s námi hrají
Svěřili jsme - a tak jsme oklamáni
Věříme - takže jsme zrazeni

Překlad přidal Roky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.