Kecárna Playlisty
Reklama

2 Kids - text, překlad

playlist Playlist
(2 kids)
(2 kids)
(2 děti)
(2 děti)
I met you at a bus stop, told me your name
Said you wanna make it big, wanna play in the game
Well, I never really thought much of it back then
Dinners and dates took our lives to shape
We built the house, didn't know if they'd stay
Well, I never saw you quit
Not now, not back then
Potkala jsem tě na autobusové zastávce, představil ses mi
Řekl jsi, že chceš, aby to stálo za to, chceš si zahrát hru
Tehdy jsem nad tím moc nepřemýšlela
Naše životy utvářely večere a rande
Postavili jsme dům, nevěděli jsme, jestli vydrží
Ne, nikdy jsem tě neviděla to ukončit
Ne teď, ani tehdy
And you stayed by me
When the storms came down and the fear got real
You stayed by me
A tys stál při mně
Když přišla bouřka a strach začal být skutečný
Stál jsi při mně
And all we'll ever be is 2 kids (2 kids)
Making our way through this great, big city
2 kids (2 kids)
Watching the lights 'cause they look so pretty
2 kids
I never would've guessed we'd end up like this
Oh, oh, oh
I never would've guessed it
A vždycky už budeme jen 2 děti (2 děti)
Co si razí cestu velkým, obrovským městem
2 děti (2 děti)
Co pozorují světla, protože vypadají tak hezky
2 děti
Nikdy bych si netipla, že skončíme takhle
Oh, oh, oh
Nikdy bych to netipovala
Like brother and sister, we kept so tight
Didn't let the others try change our minds
We never let them win
Not now, not back then
And when the going got rough and the pain felt strong
I cried inside but you stayed so calm
And you never let them win
Not now, not back then
Jako bratr a sestra, držíme pevně
Nedovolíme ostatním, aby změnili náš názor
Nikdy je nenecháme vyhrát
Ne teď, ani tehdy
A když přišly těžké časy a bolest zesílila
Uvnitř jsem plakala, ale tys zůstal úplně klidný
A nikdy jsi je nenechal vyhrát
Ne teď, ani tehdy
And you stayed by me
When the storms came down and the fear got real
You stayed by me
A tys stál při mně
Když přišla bouřka a strach začal být skutečný
Stál jsi při mně
And all we'll ever be is 2 kids (2 kids)
Making our way through this great, big city
2 kids (2 kids)
Watching the lights 'cause they look so pretty
2 kids
I never would've guessed we'd end up like this
Oh, oh, oh
I never would've guessed it
A vždycky už budeme jen 2 děti (2 děti)
Co si razí cestu velkým, obrovským městem
2 děti (2 děti)
Co pozorují světla, protože vypadají tak hezky
2 děti
Nikdy bych si netipla, že skončíme takhle
Oh, oh, oh
Nikdy bych to netipovala
All the boxes and the stage lights
All the words and all the late nights
All the faces, all the silence
All the panic, all the crying
I met you at a bus stop, told me your name
Said you wanna make it big, wanna play in the game
I met you at a bus stop, told me your name
Now you're like a brother
Now you're playing the game
Všechny ty krabice a jevištní světla
Všechna ta slova a všechny ty pozdní noci
Všechny ty tváře, všechno to ticho
Všechna ta panika, všechen ten pláč
Potkala jsem tě na autobusové zastávce, představil ses mi
Řekl jsi, že chceš, aby to stálo za to, chceš si zahrát hru
Potkala jsem tě na autobusové zastávce, představil ses mi
Teď jsi jako můj bratr
Teď hraješ hru
And all we'll ever be is 2 kids (2 kids)
Making our way through this great, big city
2 kids (2 kids)
Watching the lights 'cause they look so pretty
2 kids
I never would've guessed we'd end up like this
Oh, oh, oh
I never would've guessed it
A vždycky už budeme jen 2 děti (2 děti)
Co si razí cestu velkým, obrovským městem
2 děti (2 děti)
Co pozorují světla, protože vypadají tak hezky
2 děti
Nikdy bych si netipla, že skončíme takhle
Oh, oh, oh
Nikdy bych to netipovala

Text přidal stfilomena

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama

Mint

Reklama

Alice Merton texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.