Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

And I'm alright
Standing in the streetlights here
Is this meant for me
My time on the outside is over
We don't know how you're spending
all of your days
Knowing that love isn't here
You see the pictures
But you don't know their names
Cause love isn't here
A jsem v pořádku
Stojí tady u uliční lampy
Znamenalo to pro mě
Můj čas je na vnější straně je proti
Nevíte, jak jste utratili
všechny své dny
s vědomím, že láska tu není
Uvidíte obrázky
Ale nevíte jejich jména
Protože láska není tady
Chorus
And I can't do this by myself
All of these problems, they're all in your head
And I can't be somebody else
You took something perfect
And painted it red
Refrém:
A nemůžu to udělat sám
Všechny tyto problémy, jsou ve vaší hlavě
A nemůžu být někdo jiný
Nacházíte něco dokonalého
A namaloval to červeně
No sympathy
When shouting out is all you know
Behind your lies
I can see the secrets you don't show
We don't know how you're spending
All of your days
Knowing that love isn't here
You see the pictures
But you don't know their names
Cause love isn't here
Ne sympatie
Při křiku je mimo vše, co vím
Za vaše lži
Vidím vaše tajemnstvý které nechcete ukázat
Nevíte, jak jste utratili
Všechny své dny
s vědomím že láska tu není
Uvidíte obrázky
Ale nevíte jejich jména
Protože láska není tady
Chorus
And I can't do this by myself
All of these problems, they're all in your head
And I can't be somebody else
You took something perfect
And painted it red
When - you took something perfect
And painted it red
Chorus
A nemůžu to udělat sám
Všechny tyto problémy, jsou ve vaší hlavě
A nemůžu být někdo jiný
Nacházíte něco dokonalého
A namaloval to červeně
Až - jsi vzal něco dokonalého
A namaloval to červeně
You take the best things from
Then everything gets empty
That's not a world that I need
Oooh, you take the best things from me
Then everything gets empty
That's not a world that I need
Oohhhh
Berete nejlepší věci
Tedy vše co dostane prázdný
To není ve světě, že potřebuji
Oooh, budete mít nejlepší, co ode mě
Tedy vše, co dostane prázdný
To není ve světě, že potřebuji
Oohhhh
Chorus
And I can't do this by myself
All of these problems, they're all in your head
And I can't be somebody else
You took something perfect
And painted it 'red'
Chorus
A nemůžu to udělat sám
Všechny tyto problémy, jsou ve vaší hlavě
A nemůžu být někdo jiný
Nacházíte něco dokonalého
A namalovat to 'červeně"
When - you took something perfect
And painted it red
(repeat)
You took something perfect
And painted it red
Až - jsi vzal něco dokonalého
A namaloval je červeně
Nacházíte něco dokonalého
A namaloval je červeně

Text přidala Terezqa93

Video přidala Ovcik

Překlad přidala Terezqa93

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Love & War

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.