Playlisty Kecárna
Reklama

Sad Story (Out Of Luck) - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

A sad story, might find it boring
Lost his Mum to a drug named heroin
Father's gone, so Grandma's left with everything
Two grandkids and a daughter's coffin
Smutný příběh, může ti připadat nudný
Droga jménem heroin mu vzala mámu
Otec odešel, takže babička na všechno zůstala sama
Dvě vnoučata a dceřina rakev
I never really knew him when he was growing up
But I assumed that it was a little fucked
No parents for him to look up too
Just a brother whom I knew was a dodgy fuck
Neznal jsem ho, když vyrůstal
Ale předpokládám, že to bylo na hovno
Neměl rodiče, kteří by se na něj přijeli podívat
Jen bratr o kterém jsem věděl, že je hajzl
Shit, I used to think he was a dick
Tried too hard to fit
And never grow out of it
Sakra, myslel jsem si, že je to čůrák
Zažil těžký časy
A nikdy z tooho nevyrostl
2x
Now he don't talk too much, talk too much
He's probably given up, given up
I think he's had enough, had enough
Cause he ran out of luck, out of luck
2x
Teď moc nemluví, moc nemluví
Pravděpodobně se vzdal, se vzdal
Myslím, že měl dost, měl dost
Opustilo ho štěstí, opustilo ho štěstí
Never left his home town
That's what probably did it
Never saw the other worlds
That he didn't want to go and get it
Nikdy neopustil své rodné město
To je to, co udělal
Nikdy neviděl jiné světy
Že nechtěl jít a zkusit to
Occupied by fitting in where minds
A small west, small things
Make the small things feel so tall
Zaujatý myšlenkovými pochody
Malý západ, malé věci
Dělej malé věci, díky nimž se budeš cítit velký
Will he ever change?
Well apparently
He reapplied for college and was waiting for his grades
It wouldn't help his case
Oh, I couldn't ever say
Změní se někdy?
Těžko
Opakoval školu a čekal na své vzdělání
To by mu nepomohlo
Oh, já jsem to nemohl říct
2x
Now he don't talk too much, talk too much
He's probably given up, given up
I think he's had enough, had enough
Cause he ran out of luck, out of luck
2x
Teď moc nemluví, moc nemluví
Pravděpodobně se vzdal, se vzdal
Myslím, že měl dost, měl dost
Opustilo ho štěstí, opustilo ho štěstí
But wait my life's out, a night out
Brothers in town, some doubt
A few fights, now kicked out clubs, shit the suns up
One looks all it took for his girl to cuss at another
Ale počkejte až budu venku, noc venku
Bratři ve městě, někteří pochybují
Několik rváčů teď vypadlo z klubů, sr*t na východ slunce
Jeden pohled řekl všechno
Dudes being dudes
They blow at the chest to impress these breasts
That'd just started this mess
They must protect the damsel in distress
So other girls man decides to clench his fists
Chlapi jsou chlapi
Dělají ramena aby zapůsobili
A přesně tak začal ten průser
Musí chránit holku v nouzi
Takže kluk jiný holky se rozhodne zatnout pěsti
And then he threw and missed
Brothers hit, as did his
Dropped him quick, then one kick to the head
Oh shit other man is dead
A potom se napřáhl a minul
Bratři zasáhli a dodělali ho
Rychle ho praštil a pak kopl do hlavy
Sakra, další týpek je mrtvej
2x
Now he don't talk too much, talk too much
He's probably given up, given up
I think he's had enough, had enough
Cause he ran out of luck, out of luck
2x
Teď moc nemluví, moc nemluví
Pravděpodobně se vzdal, se vzdal
Myslím, že měl dost, měl dost
Opustilo ho štěstí, opustilo ho štěstí
And now he's locked away
21 years of age
How many lives will go to waste?
As far as graves
Until I see some fucking change
A teď je ve vězení
Na 21 let
Kolik životů přijde nazmar?
Tak dlouho, dokud nedojde k smrti
Dokud neuvidím nějakou zkurvenou změnu
Oh, and I don't even know how
We continue to,
Fight one another now!
Oh, a ani nevím jak
Pokračujeme v tom,
Rvěte se teď navzájem!
3x
Now he don't talk too much, talk too much
He's probably given up, given up
I think he's had enough, had enough
Cause he ran out of luck, out of luck
3x
Teď moc nemluví, moc nemluví
Pravděpodobně se vzdal, se vzdal
Myslím, že měl dost, měl dost
Opustilo ho štěstí, opustilo ho štěstí

Text přidala ruu005

Video přidala ruu005

Překlad přidala weroniqque

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.