Playlisty Akce
Reklama

The Hurt & The Healer - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Why?
The question that is never far away
The healing doesn’t come from the explained
Jesus please don’t let this go in vain
You’re all I have
All that remains
Proč?
Otázka která nikdy není daleko
Léčení nepochází z toho vysvětleného
Ježíši prosím, nedovol aby to bylo marné
Jsi všechno co mám
Všechno co dál přetrvává
So here I am
What’s left of me
Where glory meets my suffering
Tak tady jsem
To, co ze mě zbylo
Kde krása setká se s mým utrpením
I’m alive
Even though a part of me has died
You take my heart and breathe it back to life
I’ve fallen into Your arms open wide
When the hurt and the healer collide
Jsem živý
I když část ze mě zemřela
Bereš mé srdce a dáváš mu zpět život
Spadl jsem do tvého širokého náručí
Kdy srdce a léčitel se střetnou
Breathe
Sometimes I feel it’s all that I can do
Pain so deep that I can hardly move
Just keep my eyes completely fixed on You
Lord take hold and pull me through
Dýchat
někdy cítím, že je to to vše, co můžu dělat
Bolest tak velká že se stěží můžu pohnout
Prostě se na tebe stále dívat
Bože vezmi mě a pomoz mi tím projít
So here I am
What’s left of me
Where glory meets my suffering
Tak tady jsem
To, co ze mě zbylo
Kde krása setká se s mým utrpením
I’m alive
Even though a part of me has died
You take my heart and breathe it back to life
I’ve fallen into your arms open wide
When the hurt and the healer collide
Jsem živý
I když část ze mě zemřela
Bereš mé srdce a dáváš mu zpět život
Spadl jsem do tvého širokého náručí
Kdy srdce a léčitel se střetnou
It’s the moment when humanity
Is overcome by majesty
When grace is ushered in for good
And all our scars are understood
When mercy takes its rightful place
And all these questions fade away
When out of the weakness we must bow
And hear You say “It’s over now”
To je ta chvíle kdy lidstvo
překoná vznešenost
Kdy milost je předzvěstí pro dobré
A všechny naše jizvy jsou jasné
Když slitování vezme si správné místo
A všechny tyto otázky zmizí
Když slabosti musíme se poklonit
A slyšet tě říct "Je konec"
I’m alive
Even though a part of me has died
You take my heart and breathe it back to life
I’ve fallen into your arms open wide
When The hurt and the healer collide
Jsem živý
I když část ze mě zemřela
Bereš mé srdce a dáváš mu zpět život
Spadl jsem do tvého širokého náručí
Kdy srdce a léčitel se střetnou
Jesus come and break my fear
Awake my heart and take my tears
Find Your glory even here
When the hurt and the healer collide [x2]
Ježíši přijď a zlom můj strach
probuď mé srdce a vezmi mé slzy
Najdi svou slávu i tady
Kdy srdce a léčitel se střetnou [x2]
Jesus come and break my fear
Awake my heart and take my tears
Find Your glory even here
Ježíši přijď a zlom můj strach
probuď mé srdce a vezmi mé slzy
Najdi svou slávu i tady

Text přidala bork

Video přidal Jenda26

Překlad přidal Maty-web

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Hurt & The Healer

Reklama

MercyMe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.