Playlisty Akce
Reklama

Greater - text, překlad

playlist Playlist
Bring your tired
Bring your shame
Bring your guilt
Bring your pain
Don’t you know that’s not you’re name
You will always be much more to me
Přines svou únavu
Přines svou hanbu
Přines svou vinu
Přines svou bolest
Nevíš snad, že to není tvé jméno
Pro mě budeš vždy mnohem víc
Every day I wrestle with the voices
That keep telling me I’m not right
But that’s alright
Každý den zápasím s hlasy,
Které mi pořád říkají, že jsem vedle
Ale to je v pořádku
‘Cause I hear a voice and He calls me redeemed
When others say I’ll never be enough
And greater is the One living inside of me
Than he who is living in the world
In the world
In the world
And greater is the One living inside of me
Than he who is living in the world
Protože slyším hlas, který mě nazývá zachráněným
Když ostatní říkají, že nikdy nebudu dost dobrý
A větší je Ten, který žije ve mně
Než ten, který žije ve světě
Ve světě
Ve světě
A větší je Ten, který žije ve mně
Než ten, který žije ve světě
Bring your doubts
Bring your fears
Bring your hurt
Bring your tears
There’ll be no condemnation here
You are holy, righteous and redeemed
Přines své pochybnosti
Přines své strachy
Přines svá zranění
Přines své slzy
Už nebude více odsouzení
Jsi svatý, spravedlivý a zachráněný
Every time I fall
There’ll be those who will call me
A mistake
Well that’s ok
Pokaždé, když padám,
Budou ti, kteří mi budou říkat
Chyba
No, to je v pořádku
There’ll be days I lose the battle
Grace says that it doesn’t matter
‘Cause the cross already won the war
He’s Greater
He’s Greater
Budou dny, kdy prohraji bitvu
Milost říká, že to nevadí
Protože kříž už bitvu vyhrál
On je větší
On je větší
I am learning to run freely
Understanding just how He sees me
And it makes me love Him more and more
He’s Greater
He’s Greater
Učím se běžet volně
Začínám rozumět tomu, jak mě vidí
A díky tomu Ho miluji čím dál víc
On je větší
On je větší

Text přidal Jochanan

Překlad přidala Verushnek

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Welcome to the New

Reklama

MercyMe texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.