Kecárna Playlisty

Thirteen Invitations - text, překlad

playlist Playlist
The mansion was right on the shore
Down by the lake
Nobody had lived here before
But the Devil himself
Thirteen invitations
Sent out through the night
Thirteen invitations
They would all arrive in time
They gathered around the mansion
Thirteen in all
They had the same intention
Never to fall
Thirteen invitations
Sent out through the night
Thirteen invitations
Promising eternal life
So you want to be alive forevermore
I will turn the wheel of time
None of you will ever have to die
I will turn the wheel of time
Turning the wheel
Turning the wheel of time
But first we must play a game
The game of souls
Sit down! Don\\\'t move around!
Deal those cards!
They played all night \\\'till the morning light
And the Devil, he smiled on his own
They played all night for eternal life
Or the chance of losing their souls
High will win, low is the sin
They played all night in the burning light
The thirteen were sharing a nine
High will win, low is the sin
The final card was in the Devil\\\'s hand
The King of Diamonds would win
They could never leave the mansion
Forever inside
They had lost their souls of creation
But they were alive
Thirteen invitations
Sent out through the night
Thirteen invitations
And the mansion was mine
Sídlo bylo vpravo na pobřeží
dole u jezera
předtím tam nikdo nežil
je ďábel sám
třináct návštěvníků
pozváno skrz noc
třináct návštěvníků
byli by všichni přijeli včas
shromáždili se okolo sídla
dohromady třináct
měli stejný zájem
nikdy nebýt poražen
pozváno v noci
třináct návštěvníků
slibující věčný život
což chceš žít věčně?
Otočím kola času
žádný z vás nemusí umřít
otočím kola
otáčím kola času
ale nejprve si zahrajeme hru
hru o duše
sedni! nehýbej se!
Rozdej karty!
Hráli celou noc dokud nebylo denní světlo
A Dábel se sám sobě smál
hráli celou noc o život věčný
nebo o šanci ztratit duše
vysoká výhra, nízký je hřích
hráli celou noc v hořícím světle
třináct sdílelo devítku
vysoko výhra, nízko je hřích
Ďábel měl v ruce poslední kartu
Diamantový král by vyhrál
nikdy by nemohli opustit sídlo
navždy uvnitř
ztratili své stvořené duše
ale přežili
třináct návštěvníků
pozváno nocí
třináct návštěvníků
v sídle bylo mých

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Překlad přidala Maribel


In the Shadows

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.