Kecárna Playlisty

The Old Oak - text, překlad

playlist Playlist
Do you remember the bridge?
The bridge that was standing in ruin
Do you remember the sign?
Demons and witches were doing
They say it\\\'s a bad place
They say it\\\'s a magic place
Deep down under
The soil of this unholy land
Deep down under
The roots of a tree they have damned
It\\\'s the Old Oak Hanging Tree
It\\\'s the Old Oak Hanging Tree
Nothing will grow in the ground
The Old Oak is killing it all
If you are ever around
Beware of the Oak and its charm
It\\\'s the Old Oak Hanging Tree
It\\\'s the Old Oak Hanging Tree
The Old Oak might make you blind
The Old Oak might trick your eyes
Hypnotized.....
It\\\'s a bad sign
When the Autumn comes and the leaves
are gone
Oh it\\\'s a bad sign
The Oak must feed in order to breed
Bad sign....... Bad sign
It\\\'s a bad sign when the Autumn comes
And the leaves are gone
It\\\'s a nightmare found
I wonder... what made this magic tree so
Hang with me, hang with the hangman
Another season in another century
Hang with me, hang with the hangman
Blood from the madmen we hung in that
tree
Blood to the ground
Blood to the roots.... Red
All around the Old Oak
Deep into the ground they buried them
Indians of ancient times
Saw it as a holy shrine
Can you believe, sacrificing their own
Must have been a mighty GOD
To receive a gift of life
All the people must have known
Happiness would come if sown
Can you believe, sacrificing their own
The Old Oak might make you blind
The Old Oak might trick your eyes
Hypnotized.....
No! Don\\\'t hang with me
As I go back to the Old Oak tree
Pamatuješ si most?
Most, jež byl v troskách
Pamatuješ si znamení?
Démoni a čarodějky je dělaly
Říkali že je to špatné místo
Říkali, že je to magické místo
Zaseto hluboko uvnitř
V půdě té pekelné země
Zasety hluboko uvnitř
Kořeny stromu, jež prokleli
Je to starý Strom Oběšenců
Je to starý Strom Oběšenců
Nic neporoste v zemi
Starý Dub to vše zabije
Když budeš poblíž
Buď na pozoru před Dubem a jeho kouzlem
Je to starý Strom Oběšenců
Je to starý Strom Oběšenců
Hypnotizován...
Je to zlé znamení
Když podzim přichází a listí
je pryč
Ach, je to zlé znamení
Dub musí se kmit aby plodil
Zlé znamení... Zlé znamení
Je to zlé znamení kde podzim přichází
A listí je pryč
Tam noční můry jsou
Divím se... co stvořil ten magický strom
Houpe se mnou, houpe s oběšencem
Další doba v dalším století
Houpe se mnou, houpe s oběšencem
Krev šílence, houpe tím stromem
Krev na zemi
Krev na kořeny... Rudá
Všude okolo Starého Dubu
Hluboko v zemi pohřbeni jsou
Indiáni starých časů
Viděli v něm svatou síň
Věřili by jste, obětovali se
Musel to být mocný BŮH
Že přijmul dar života
Všichni lidé musí vědět
Štěstí přijde, když jej zaseješ
Věřili by jste, obětovali se
Starý Dub oslepí tě
Starý Dub omámí tvé oči
Zhypnotizuje...
Ne! Nehoupej se mnou
Když vracím se zpět ke Starému Dubu

Text přidala MissH

Video přidal Anicus

Překlad přidala MissH


In the Shadows

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.