Kecárna Playlisty

The Oath - text, překlad

playlist Playlist
By the symbol of the creator,
I swear henceforth to be
A faithful servant of his
Most puissant arch-angel
The Prince Lucifer
Whom the creator designated as his regent
And Lord of this world.
Amen
Symbolem stvořitele
Slibuji že budu od nynějška
Věrným služebníkem jeho
Nejmocnějšího arch-anděla
Prince Lucifera
Jehož stvořitel stvořil jako svého vladaře
A Pána jeho světa
Amen
I deny Jesus Christ,
The deceiver
And I abjure the Christian faith
Holding in contempt all of it's works
Zapřu Ježíše Krista
Zrádce
A zřeknu se Křesťanské víry.
V opovržení vší její práce.
As a being now possessed of a human body
In this world I swear to give my full allegiance
To it's lawful master,
To worship him
Our Lord, oh Satan, and no other
Jako stvoření nyní posednuto lidským tělem
Na tomto světě přísahám všechnu svou oddanost
Zákonitému pánovi
Že uctívat jej budu
Našeho Pána, ach, Satana, a ne jiného
In the name of Satan, the ruler of Earth
Open wide the gates of Hell
And come forth from the abyss
By these names: Satan, Leviathan, Belial,
Lucifer
I will kiss the goat
Ve jménu Satana, vládce Země
Otevírají se brány Pekel
A přichází z propasti
Těchto jmen: Satan, Leviathan, Belial,
Lucifer
Políbím kozla
I swear to give my mind,
My body and soul unreservedly
To the furtherance of
Our Lord Satan's designs
Přísahám, že daruji svou mysl
Mé tělo a duši bezvýhradně
K podpoře
Plánů našeho Pána Satana
Do what thou wilt,
Shall be the whole of the law
Čiň co zvládneš
Bude celým zákonem
As it was in the beginning,
Is now, and ever shall be
World without end.
Amen.
A to byl začátek
Je nyní, a nikdy nebude
Svět nekonečný
Amen

Text přidala MissH

Video přidala Maribel

Překlad přidala MissH


Don't Break the Oath

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.