Kecárna Playlisty

The Mad Arab - text, překlad

playlist Playlist
PART ONE: THE VISION
The son of a shepherd, Abdul Alhazred
Travelling in the mountains, the mountains to the east
One night before him, there stood that giant rock
3 symbols carved in blood
He built a fire at its root
To protect him from the wolves...
The Mad Arab... He would understand
The Mad Arab... It was in his hands...
Later that same night, awoken by wolfen's cry
The Arab cold with fear, saw the rock began to rise... Rise
The son of a shepherd, Abdul Alhazred
Shivering he saw Them coming, the mountain's evil priests
Black robes came together, around the floating rock
3 symbols in the dark
They all started chanting ancient songs
It was prayer in unknown tongue...
The Mad Arab... He would understand
The Mad Arab... It was in his hands
Daggers held high to the sky
The chanting had turned to screams
From the pit where the rock had been
8 snake-like monsters came
And the priests burned in red
And the priest had turned their heads
The blood running from their chests
Had the Arab scream in horror... Giving himself away
The Mad Arab... He would understand
The Mad Arab... It was in his hands
Run down that mountain side, oh but they had seen him
The priests had caught his scent
Running faster... They're chasing him
Can't go no faster... They're still behind
Aaaah NO!!! They're closing in...
...TO BE CONTINUED...
Část první:Vidění
Syn pastevce,Abdul Alharzed
cestuje v horách
horách na východě
Jedné noci před ním vyvstala obří skála
3 symboly vyřezané krví
založil ohen na jeho úpatí
aby ho ochránil před vlky
Šílený arab.. On by rozuměl
Šílený arab.. bylo to v jeho rukou
Později v tu samou noc vzbuzený křikem vlků
Arab ztuhl strachen,viděl,že skála začala růst.. růst
Syn pastevce, Abdul Alharzed
třesoucí se vidí Je přicházet,kněze horského zla
černé roby se spojují,okolo plující skály
3 symboly v temnotě
Začínají předříkávat starověké pásně
Modlitba byla v neznámém jazyce
Šílený arab.. On by rozuměl
Šílený arab.. bylo to v jeho rukou
Dýky drželi vysoko proti obloze
předříkávač se otočil aby vykřikl
z místa kde byla skála
přišlo 8 monster podobných hadům
a kněží hořeli v rudé
a kněži otočili hlavy
z jejích hrudí tekla krev
vykřikl arab v hrůze
prchajíc pryč
Šílený arab.. On by rozuměl
Šílený arab.. bylo to v jeho rukou
Běžel dolů po straně hor,oh ale viděli ho
Kněz ucítil jeho pach
Utíká rychleji- pronásledují ho
nemůže jít tak rychle jsou dosud za ním
Ah ne! přibližují se..
(pokračování)

Text přidala MissH

Text opravila Maribel

Video přidal atblatex

Překlad přidala Maribel

Překlad opravila Maribel


Time

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.