Kecárna Playlisty

Satans Fall - text, překlad

playlist Playlist
They're walking by the night
The moon has frozen blue
Long black coats a shelter for the rain
Their load must get through
Now bats are leaving their trees
They're joining the call
Seven satanic Hell preachers
Heading for the hall
Kráčí nocí
Měsíc zamrzl v modř
Dlouhé černé kabáty jsou přístřeškem před deštěm
Jejich náboj musí projít
Nyní netopýři opouští své stromy
Přidávají se k volání
Sedm Satanských Pekelných knězů
Mířících k hale
Bringing the blood of a newborn child
Got to succeed, if not it's Satan's fall
Přinášejích krev narozeného dítěte
Musí uspět, ať není to Satanův pád
Home... Come home
Evil messengers with blood stained wings
Home... Come home
Home... Come home
Domov... Přijď domů
Poslové zla s krví smočenými křídly
Domov... Přijď domů
Domov... Přijď domů
Is it Satan's fall?
No... It's Satan's call
Je to Satanův pád?
Ne... Je to Satanovo volání
Craniums high on stakes
It's Satan's epigraph
Something you can't erase... 666
Craniums high on stakes
It's Satan's epigraph
Something you can't erase... 666
Lebky vysoko na tyčích
Je to Satanův podpis
Něco, jež nesmažeš... 666
Lebky vysoko na tyčích
Je to Satanův podpis
Něco, jež nesmažeš... 666
They call him the beast Nazývají jej zvířetem
Use your demon eyes, uncover the disguise
Time is out.. Yeah, I don't need your god
Využij svých démonských očí, odkryj zhnusení
Čas vypršel. Yeah, nepotřebuju tvého boha
Oh the law of Satan
Pray and obey it forever
Oh the law of Satan
Ach, právo Satanovo
Modli se k němu a uctívej jej navždy
Ach, právo Satanovo
Innocent lovers...it's a lie Nevinní milenci... to je lež
Iron fists won't do no good against the evil eyes
Of seven holy Hell preachers, don't you even try
Now they cross the river Styx and see the castle rise
So high
Železné pěsti neučiní dobro proti ďábelským očím
Sedmi svatých Pekelných knězů, nezkoušejte to
Nyní překračují řeku Styx a vidí kostel tak
Vysoký
Waiting on the other shore for Charon to arrive
A shape with horns and glowing eyes, Satan's still alive
He receives the sacrifice with evil laughs and pride
You better escape, you've got to escape
You cannot escape
Čekají na dalším břehu na příjezd Charona
Obrys s rohy a zářivýma očima, Satan stále žije
Obdržel oběť s ďábelským smíchem a hrdostí
Raději uteč, musíš utéct
Nemůžeš utéct

Text přidala MissH

Video přidala Maribel

Překlad přidala MissH

Překlad opravil LIFAD


Melissa

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.