Kecárna Playlisty

Nightmare - text, překlad

playlist Playlist
Am I awake or is this just a dream?
I had a nightmare, some sort of vision
Jsem vzhůru nebo je to jen sen?
Měl jsem noční můru, něco jako vizi
I was stuck in an empty room
When the black book appeared
Byl jsem zamknutý v prázné místnosti
Kde se objevila černá kniha
The lights were dim, but the face in the book
Was in daylight
Světla potemněla, ale tvář v knize
Byla v denním světle
Eyes of fire staring at me
It's the eyes of a woman
And I see, on her spirit
Steppin' out of the book
Oči plamenné zíraly na mě
Byly to oči ženy
A já vidím, na jejím přízraku
Vycházejícím z knihy
Solo: Michael Denner Solo: Michael Denner
I hear her callin' for her coven to come
There's a light in the doorway
Entering shadows whose number is 13
They do the sign of the Devil's seed
I'm in the middle of a magic ring
Somebody tell me, what's goin' on
"Only we know the secret of the curse
that you bear"
Slyším jak volá, abych přišel k její rakvi
Ve dveřích je světlo
Vstupující stíny, jejíž číslo je 13
Píšou znamení Ďábelského semene
Jsem vprostřed magického kruhu
Někdo mi povězte o co tu jde
"Jen my známe tajemství prokletí,
jež nosíš"
Listen, they sing, the coven sings
Night after night I hear them sing
No, they're still here, I can hear them again
Night after night I have this dream
"You are insane!"
"You are insane!"
"You are insane!"
"You are insane!"
"You're only living on borrowed time from
your fate"
Naslouchej, zpívají, rakve zpívají
Noc po noci slyším je zpívat
Ne, jsou tu stále, znovu je slyším
Noc po noci mám tenhle sen
"Jsi šílený!"
"Jsi šílený!"
"Jsi šílený!"
"Jsi šílený!"
"Jsi jediný žijící ve vypůjčeném času
tvého osudu"
Solo: Hank Shermann Solo: Hank Shermann

Text přidala MissH

Video přidal atblatex

Překlad přidala MissH


Don't Break the Oath

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.