Kecárna Playlisty
playlist Playlist
This magic winter night I see a light
Again I hear that tune, some sort of croon
Tato magická zimní noc, vidím světlo
Znovu slyším ten tón, něco jako píseň
Oh no no no, oh my brain Ach ne ne ne, ach, můj mozek
I see them gypsy wagons left in the snow
Oh I must see that lady, I have to know
Gypsy woman let me inside
Vidím jejich cikánské vozy opuštěné ve sněhu
Ach, musím vidět tu ženu, musím vědět
Cikánská žena, chci zůstat v ní
Solo: Michael Denner Solo: Michael Denner
They say you know the secret, secret of time
So gaze into your crystal and tell me all
you see
Říkají, že znáš tajemství, tajemství času
Tak zíráš do svého kříšťálu a říkáš mi vše
co vidíš
Gypsy Woman let me know Cikánská žena, dovol mi vědět
"Oh my son you were never gone
You are the Devil's child, and so am I"
"Ach, můj synu, nikdys nebyl pryč
Jsi dítětem Ďábla, a tak i já"
Solo: Michael Denner/Hank Shermann Solo: Michael Denner/Hank Shermann
Gypsy now I know you're not my mother
You are a part of my soul, it's clear for all to see
Cikánko, nyní vím, že jsi mou matkou
Jsi nyní částí mé duše, je to tak jasné
Oh no no no, I am you
Gypsy you're inside of me
Ach ne ne ne, jsem tebou
Cikánko, jsi uvnitř mě

Text přidala MissH

Video přidala AnetKaK

Překlad přidala MissH


A Dangerous Meeting (MERCYFUL FATE / KING DIAMOND)

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.