Kecárna Playlisty

Desecration of Souls - text, překlad

playlist Playlist
Stay away white magician, young lovers
and mourning wife
You're not welcome on our land
So I speak for the dead
Zůstaň kde jsi, bílý magiku, mladý milenci
a truchlící ženo
Nejsi vítán v naší zemi
Tak mluvím za mrtvé
Solo: Michael Denner Solo: Michael Denner
Magic circles drawn after midnight
Around graves to be opened
He'll use the wand to raise a body
He'll ask the questions and he'll burn the remains
Magické kuhy nakresleny po půlnoci
Okolo hrobů k otevření
Používá hůlku aby vyzvedl těla
Ptá se na otázky a zbytky spaluje
It's desecration of souls in their holy lair Je to zneucění duší v díře svaté
Solo: Michael Denner Solo: Michael Denner
Copulation in the night
Two shadows upon a grave
Screams of pleasure and screams of pain
Young lovers, you must be insane
Kopulace v noci
Dva stíny nad hrobem
Křik potěšení a křik bolesti
Mladí milenci, musíte být šílení
It's desecration of souls in their holy lair
So I say again: Stay away, it's desecration
of souls
Je to zneucění duší v díře svaté
Tak znovu říkám: Zůstaň kde jsi, je to zneuctění
duší
Solo: Hank Shermann/Michael Denner Solo: Hank Shermann/Michael Denner
Dyin' flowers upon the grave
Of a husband who's lost his maid
She's there on duty, and the tears she cries
They don't belong where the flowers lie
Umírající květiny nad hroby
Manžela, jež ztratil mysl;
Je tu z úcty, a slzy, jež pláče
Nepatří tam, kde květiny leží
It's desecration of souls in their holy lair
So I say again: Stay away, it's desecration
of souls
Je to zneucění duší v díře svaté
Tak znovu říkám: Zůstaň kde jsi, je to zneuctění
duší
Solo: Michael Denner

Text přidala MissH

Video přidal Geralt

Překlad přidala MissH


Don't Break the Oath

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.