Kecárna Playlisty

Come to the Sabbath - text, překlad

playlist Playlist
Come come to the sabbath
Down by the ruined bridge
Witches and demons are coming
Just follow the magic call
Come come to the sabbath
Down by the ruined bridge
Later on the master will join us
Called from the heart of Hell
Přijď, přijď na sabat
dolů přes zborcený most
Čarodějnice a démoni přicházejí
Jen následuj magické volání
Přijď, přijď na sabat
dolů přes zborcený most
Později pán se připojí k nám
Zavolán ze srdce Pekla
At first we light up a fire
And then we hail our Lord
Two candles, a black and a white
Are placed upon the altar
North, south, east and west
And so we clean the air
High priestess invoking the Devil
Infernal names are spoken
Prvně zažehneme oheň
A pak uvítáme našeho Pána
Dvě svíce, černá a bílá
Jsou umístěny na oltáři
Sever, jih, východ a západ
A tak čistíme vzduch
Velký kněží vyvolává Ďábla
Pekelná jména jsou vyslovena
Come to the sabbath...
sabbath, sabbath, sabbath
Come to the sabbath!
Přijď, přijď na sabat...
sabat, sabat, sabat
Přijď, přijď na sabat!
The ceremony's proceeding
It's time to grant your wishes
An evil curse on the priest
Who took the life of Melissa
Now we must close up the ritual
Read the Enochian key
And so it will be done
Amen... now come
Ceremonie pokračuje
Je čas splnit tvá přání
Zlá kletba na kněžím
Kdo vzal život Melisse
Nyní musíme zakončit rituál
Přečteme Enochiánský klíč
A tak je konec
Amen... nyní přijď
Come to the sabbath...
sabbath, sabbath, sabbath
Come to the sabbath
now here we come!
Přijď, přijď na sabat...
sabat, sabat, sabat
Přijď, přijď na sabat
jsme tady!
Solo: Hank Shermann Solo: Hank Shermann
If you say Heaven, I say a castle of lies
You say forgive him, I say revenge
My sweet Satan, you are the one
Když řekneš Nebe, povím klášter lží
Když řekneš odpusť mu, povím odplata
Můj sladký Satane, jsi jediný

Text přidala MissH

Text opravil cermi-cermak

Video přidala MissH

Překlad přidala MissH

Překlad opravil cermi-cermak


The Bell Witch

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.