Kecárna Playlisty

Church Of Saint Anne - text, překlad

playlist Playlist
Oh Father...did you speak to God?
Oh Father...did he speak to you?
In the Church of Saint Anne
Oh Father...your eyes could heal the sick
Yeah,heal the sick
Ach, otče... mluvíš s Bohem?
Ach, otče... mluví s tebou?
V kosteli Svaté Anny
Ach, otče... tvé oči léčí nemoci
Ano, léčí nemoci
Oh Father...no one could ever forget
Oh Father...the night your eyes went black
In the Church of Saint Anne
Oh Father...God left you for dead
Ach, otče... nikdo nikdy nelitoval
Ach, otče... noc, kdy tvé oči zčernaly
V kosteli Svaté Anny
Ach, otče... Bůh nechal tě mrtvým
It was a black year for the Church of Saint Anne
It was a black year when the miracles began
In the Church of Saint Anne
Byl to černý rok pro kostel Svaté Anny
Byl to černý rok, když všechny ty zázraky začaly
V kosteli Svaté Anny
The sick got sicker and the well got ill
Your congregation said you lost "God's will"
You ran to the altar,said another prayer
You ran to the altar,but God was never there
So they threw you out,and stoned you down
Stoned you down to the ground
Nemoc se zhoršila a zdraví onemocnělo
Tvé shromáždění řeklo, že jsi ztratil "Boží vůli"
Běžíš k oltáři, znovu se modlíš
Běžíš k oltáři, však Bůh tam nikdy nebyl
Tak tě vyhnali, a ukamenovali
Ukamenovali na zemi
It was a black year for the Church of Saint Anne
It was a black year when the miracles began ......In the Church
Byl to černý rok pro kostel Svaté Anny
Byl to černý rok, když všechny ty zázraky začaly... V kosteli
Oh Father...betrayed by your own
Oh Father...did Satan take your soul?
Ach, otče... zrazen sebou samým
Ach, otče... vzal Satan tvou duši?
They found him in the tower hanging from the bell
A twisted smile on his face as if he came straight from Hell
Našli jen na věži, houpajícího se na zvonu
Zvrácený úsměv na jeho tváři, když šel přímo do Pekla
"If thine eyes deceive thee,pluck them out" "Pokud tvé oči podvádí, vyřež je"

Text přidala MissH

Video přidal atblatex

Překlad přidala MissH


9

Mercyful Fate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.