Playlisty Kecárna
Reklama

Show Yourself - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Every inch in me is trembling
But not from the cold
Something is familiar
Like a dream that I can reach
But not quite hold
Každý kousíček mě se třese
Ale není to z chladu
Něco se tu zdá tak povědomé
Jako sen, na který mohu dosáhnout,
Ale nemohu ho udržet
I can sense you there
Like a friend I’ve always known
I’m arriving
And it feels like I’m home
Cítím tě tu
Jsi jako přítel, kterého jsem vždy znala
Přichazím
A cítím se jako doma
I have always been a fortress
Cold secrets deep inside
You have secrets too
But you don’t have to hide
Vždycky jsem byla jako pevnost
Ledová tajemství skrytá uvnitř
Ty máš také tajemství
Ale už se nemusíš skrývat
Show yourself
I’m dying to meet you
Show yourself
It’s your turn
Ukaž se
Umírám touhou tě poznat
Ukaž se
Je řada na tobě
Are you the one I’ve been looking for
All of my life?!
Show yourself!
I’m ready to learn
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Jsi ta, kterou jsem hledala
Celý svůj život?
Ukaž se!
Jsem připravena se učit
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
I’ve never felt so certain
All my life I’ve been torn
But I’m here for a reason
Could it be a reason I was born?
Nikdy jsem se necítila tak důležitá
Celý svůj život jsem byla roztrhaná
Ale jsem tu z nějakého důvodu
Mohl by to být důvod, proč jsem se narodila?
I have always been so different
Normal rules did not apply
Is this the day
Are you the way
I finally find out why?!
Vždycky jsem byla tak odlišná
Běžná pravidla nefungovala
Je tohle ten den,
Jsi ta cesta,
Díky které konečně zjistím proč?
Show yourself!
I’m no longer trembling!
Here I am
I’ve come so far
You are the answer I’ve waited for
All of my life
Ukaž se!
Už se nechci třást
Jsem tu
Přišla jsem z takové dálky
Ty jsi ta odpověď na kterou čekám
Celý svůj život
Oh, show yourself
Let me see who you are
Oh, ukaž se!
Nech mě vidět, kdo jsi
Come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more
Přijď teď ke mě
Otevři své dveře
Nenuť mě čekat
Ani chvilku další
Come to me now
Open your door
Don’t make me wait
One moment more
Přijď teď ke mě
Otevři své dveře
Nenuť mě čekat
Ani chvilku další
Where the Nordwind
Meets the sea
There’s a river
Full of memory
Come my darling
Homeward bound
I am found!
Tam, kde se severní vítr
Setkává s mořem
Tam je řeka,
Plná vzpomínek
Pojď můj miláčku
Domovem svázaný
Jsem nalezena!
Show yourself
Step into your power
Grow yourself
Into something new
Ukaž se
Vstup do svých sil
Musíš vyrůst
V něco nového
You are the one you’ve been waiting for
All of my life
Oh, show yourself
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah
Ty jsi ta, na kterou jsi čekala
celý můj život
Oh, ukaž se
Ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah

Text přidal Hellhound

Video přidala _Miya_

Překlad přidala _Miya_

Překlad opravila Ali1216

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.