Playlisty Kecárna
Reklama

I Stand - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

When you ask me, who I am:
What is my vision? And do I have a plan?
Where is my strength? Have I nothing to say?
I hear the words in my head, but I push them away.
Když se mě zeptáš, kdo jsem:
Jaké jsou mé fantazie? A mám nějaké plány?
Kde je má síla? Mám co říct?
Slyším hlasy v mé hlavě, ale vytlačuji je pryč.
'Cause I stand for the power to change,
I live for the perfect day.
I love till it hurts like crazy,
I hope for a hero to save me.
I stand for the strange and lonely,
I believe there's a better place.
I don't know if the sky is heaven,
But I pray anyway.
Protože stojím o sílu ke změně,
Žiji pro perfektní den.
Miluji dokud to šíleně nebolí,
Doufám v hrdinu, který mě zachrání.
Stojím o divné a osamělé,
Věřím, že je tu lepší místo.
Nevím, jestli je obloha nebem,
Ale modlím se i tak.
And I don't know
What tomorrow brings
The road less traveled
Will it set us free?
Cause we are taking it slow,
These tiny legacies.
I don't try and change the world;
But what will you make of me?
A já nevím,
Co zítřek přinese
Méně ujeté cesty,
Osvobodí nás to?
Protože no bereme pomalu,
Tyhle drobné dědictví.
Nesnažím se a měním svět,
Ale co ze mě uděláš?
'Cause I stand for the power to change,
I live for the perfect day.
I love till it hurts like crazy,
I hope for a hero to save me.
I stand for the strange and lonely,
I believe there's a better place.
I don't know if the sky is heaven,
But I pray anyway.
Protože stojím o sílu ke změně,
Žiji pro perfektní den.
Miluji dokud to šíleně nebolí,
Doufám v hrdinu, který mě zachrání.
Stojím o divné a osamělé,
Věřím, že je tu lepší místo.
Nevím, jestli je obloha nebem,
Ale modlím se i tak.
With the slightest of breezes
We fall just like leaves
As the rain washes us from the ground
We forget who we are
We can't see in the dark
And we quickly get lost in the crowd
Se sebemenším vánkem
Padáme jako lístky.
Jak nás déšť smývá ze země
Zapomínáme, kdo jsme.
Nemůžeme vidět ve tmě
A rychle se ztrácíme v davu.
'Cause I stand for the power to change,
I live for the perfect day.
I love till it hurts like crazy,
I hope for a hero to save me.
'Cause I stand for the power to change,
I live for the perfect day.
I love till it hurts like crazy,
I hope for a hero to save me.
I stand for the strange and lonely,
I believe there's a better place.
I don't know if the sky is heaven,
But I pray anyway.
Protože stojím o sílu ke změně,
Žiji pro perfektní den.
Miluji dokud to šíleně nebolí,
Doufám v hrdinu, který mě zachrání.
Protože stojím o sílu ke změně,
Žiji pro perfektní den.
Miluji dokud to šíleně nebolí,
Doufám v hrdinu, který mě zachrání.
Stojím o divné a osamělé,
Věřím, že je tu lepší místo.
Nevím, jestli je obloha nebem,
Ale modlím se i tak.

Text přidala MartinaBa1

Video přidala MartinaBa1

Překlad přidala barculech

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Stand

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.