Playlisty Kecárna
Reklama

For the First Time in Forever (with Kristen B.. - text, překlad

playlist Playlist
[Anna:]
The window is open, so's that door
I didn't know they did that anymore
Who knew we owned eight thousand salad plates?
For years I've roamed these empty halls
Why have a ballroom with no balls?
Finally they're opening up the gates
Okno je otevřené, stejně tak dveře.
Nevěděla jsem, že to kdy udělali.
Kdo věděl, že máme 8 000 talířů?
Roky jsem se toulala prázdnými místnostmi,
proč máme taneční sál bez plesů?
Konečně otevírají brány.
There'll be actual real live people
It'll be totally strange
But wow, am I so ready for this change!
Budou zde skuteční živí lidé.
To bude opravdu zvláštní.
Ale co, jsem připravaná na takovou změnu!
'Cause for the first time in forever
There'll be music, there'll be light
For the first time in forever
I'll be dancing through the night
Protože poprvé a navždy
zde bude hudba, bude světlo.
Poprvé a navždy
protančím celou noc
Don't know if I'm elated or gassy
But I'm somewhere in that zone
'Cause for the first time in forever
I won't be alone
Nevím, jestli jsem nadšená nebo pošetilá
Asi jsem někde mezi
Protože poprvé a navždy
už nebudu sama
I can't wait to meet everyone! [gasp]
What if I meet... the one?Tonight imagine me gowned and all...
Fetchingly draped against the wall
The picture of sophisticated grace
Ooh! I suddenly see him standing there
A beautiful stranger, tall and fair
I wanna stuff some chocolate in my face
Nemůžu se dočkat až všechny poznám!
Co když potkám...toho pravého? Dnes večer si mě představte oděnou a vůbec...
lehce se opírající o zeď
Obraz sofistikované elegance
Ooh! Najednou ho tam uvidím stát
Krásného cizince, vysokého a plavovlasého
Chci se nacpat čokoládou
But then we laugh and talk all evening,
Which is totally bizarre
Nothing like the life I've led so far
Ale potom se tomu zasmějeme a prokecáme celý večer, bude to naprosto bizardní
To život mě zavedl tak daleko
For the first time in forever
There'll be magic, there'll be fun
For the first time in forever
I could be noticed by someone
Poprvé a navždy
Zde bude kouzlo, bude zábava
Poprvé a navždy
mě někdo pozná
And I know it is totally crazy
To dream I'd find romance
But for the first time in forever
At least I've got a chance
Vím, že je naprosto šílené
snít, že najdu lásku,
ale poprvé a navždy
mám konečně šanci
[Elsa:]
Don't let them in, don't let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don't feel, put on a show
Make one wrong move and everyone will know

Nevpouštěj je, nenech je vidět
Buď hodnou holkou, jakou si vždy měla být
Skrývej to, neciť to, předvěď show
Udělej jedinou chybu a všichni budou vědět...
[Elsa:] But it's only for today
[Anna:] It's only for today
Ale je to jenom dnes
Je to jenom dnes
[Elsa:] It's agony to wait
[Anna:] It's agony to wait
Bolest počká
Bolest počká
[Elsa:] Tell the guards to open up the gate
[Anna:] The gate
Řekněte strážím, aby otevřely brány
Brány
[Anna:] For the first time in forever
[Elsa:] Don't let them in, don't let them see
Poprvé a navždy
Nevpouštěj je, nenech je vidět
[Anna:] I'm getting what I'm dreaming of
[Elsa:] Be the good girl you always have to be
Mám o čem snít
Buď hodnou holkou, jakou si vždy měla být
[Anna:] A chance to change my lonely world
[Elsa:] Conceal
Šanci změnit svůj osamělý svět
Skrývej to
[Anna:] A chance to find true love
[Elsa:] Conceal, don't feel, don't let them know
Šanci najít pravou lásku
Skrývej to, neciť to, nenech je poznat
[Anna:]
I know it all ends tomorrow,
So it has to be today
'Cause for the first time in forever
For the first time in forever
Nothing's in my way!

Vím, že to zítra skončí,
má to být jen dnes
Protože poprvé a navždy
Poprvé a navždy
Mi nic nestojí v cestě!

Text přidala fanzel

Text opravila ocicko

Překlad přidala Lenin606

Překlad opravila ocicko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Frozen (Original Motion Picture Soundtrack)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.