Playlisty Kecárna
Reklama

Defying Gravity - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Something has changed within me
Something is not the same
I'm through with playing by the rules
Of someone else's game
Too late for second-guessing
Too late to go back to sleep
It's time to trust my instincts
Close my eyes and leap!
Něco se ve mně změnilo
něco není stejné
Už mám dost hraní podle pravidel
hry někoho jiného.
Je pozdě na přemlouvání.
Je pozdě jít zase spát.
Je čas věřit mým instinktům
zavřít oči a skočit.
It's time to try
Defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
Kiss me goodbye
I'm defying gravity
And you won't bring me down
Je čas zkusit se
vzepřít gravitaci.
Myslím, že zkusím
vzepřít se gravitaci.
Polib mě na rozloučenou,
Vzpírám se gravitaci
a ty mě nestáhneš dolů.
I'm through accepting limits
'Cuz someone says they're so
Some things I cannot change
But till I try, I'll never know!
Too long I've been afraid of
Losing love I guess I've lost
Well, if that's love
It comes at much too high a cost!
Už mám dost řídit se pravidly
která někdo stanovil.
Některé věci nemůžu změnit,
ale dokud to nezkusím, tak to nezjistím!
Příliš dlouho jsem se bála
ze ztráty lásky, kterou jsem, hádám, stejně ztratila.
Ale jestli je tohle láska,
je za ni příliš velká cena!
I'd sooner buy
Defying gravity
Kiss me goodbye
I'm defying gravity
I think I'll try
Defying gravity
And you won't bring me down
Levněji vyjde
vzepřít se gravitaci.
Polib mě na rozloučenou,
vzpírám se gravitaci.
Myslím, že zkusím
vzepřít se gravitaci.
A ty mě dolů nestáhneš.
Unlimited (Unlimited)
My future is unlimited (unlimited)
And I've just had a vision
Almost like a prophecy
I know - it sounds truly crazy
And true, the vision's hazy
But I swear, someday I'll be...
Neomezená (Neomezená)
Moje budoucnost je neomezená (neomezená)
A zrovna jsem měla vizi
nebo skoro proroctví.
Já vím - zní to opravdu bláznivě,
Po pravdě, vize jsou mlhavé,
ale přísahám, jednoho dne budu....
Flying so high! (Defying gravity)
Kiss me goodbye! (Defying gravity)
Létat tak vysoko! (Vzpírám se gravitaci)
Polib mě na rozloučenou! (Vzpírám se gravitaci)
So if you care to find me
Look to the western sky!
As someone told me lately:
"Everyone deserves the chance to fly!"
Jestli se mě budeš snažit najít,
hledej v západním nebi!
Jak mi nedávno někdo řekl:
"Všichni si zaslouží šanci létat!"
I'm defying gravity!
And you won't bring me down!
Bring me down!
Bring me down!
Vzpírám se gravitaci!
A ty mě nestáhneš dolů!
Stáhnout mě dolů!
Stáhnout mě dolů!

Text přidala MartinaBa1

Video přidala MartinaBa1

Překlad přidala EMm

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I Stand

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.