Playlisty Kecárna
Reklama

All Of The Above - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

I am your sexy girl
I am your baby girl
I am your innocence
I am your mother
I'm lady chatterly
Or lady chastity
Or some anonymous lover
Jsem tvoje sexy holka,
holčička,
nevinnost,
matka,
slečna ???
slečna cudnost
nebo anonymní milenka.
I can be your little virgin
(at the commack inn)
Or your dominatrix
(in your parent's bed)
Můžu být tvoje malá panna,
ve tvém hostinci.
Domina,
v posteli tvých rodičů.
We'll play some spin the bottle
We'll play some Marvin Gaye
Or we can dress you up in women's clothing
Budeme hrát flašku,
Marvin Gaye
nebo se obléknout do ženských šatů.
Let's go shopping at the Pink Pussycat
You talk to the salesmen
I'll hide in the back
I may be bashful, but...
I got the cash 'cause...
I ain't afraid to try new things like that
Pojďme nakupovat na Pink Pussycat,
mluvíš s prodavačem,
schovala jsem se vzadu.
Měla bych být stydlivá,
ale mám peníze,
protože se nebojím vyzkoušet nové věci.
Whatever you're thinking
Whatever your feeling
I'll be either one or
All of the above
Cokoli si myslíš,
cokoli cítíš.
Budu jedna nebo
vše výše.
Whatever you're thinking
Whatever your feeling
I'll be either one or
All of the above
Cokoli si myslíš,
cokoli cítíš.
Budu jedna nebo
vše výše.
I'm a wido in mourning
(longing for your love)
I'm the bride on her wedding say
(and you are not the groom)
I'm a singing telegram at 2 AM
Or the French maid who comes to clean your room
Ráno budu opitá
toužící po tvé lásce.
Jsem nevěsta na její svatbě
a ty nejsi ženich.
Zpívám telegram ve 2 ráno
nebo francouzská služka, která ti přišla
uklidit pokoj.
Let's go shopping at the Pink Pussycat
You talk to the salesmen
I'll hide in the back
I may be bashful, but...
I got the cash 'cause...
I ain't afraid to try new things like that
Pojďme nakupovat na Pink Pussycat,
mluvíš s prodavačem,
schovala jsem se vzadu.
Měla bych být stydlivá,
ale mám peníze,
protože se nebojím vyzkoušet nové věci.
Whatever you're thinking
Whatever your feeling
I'll be either one or
All of the above
Cokoli si myslíš,
cokoli cítíš.
Budu jedna nebo
vše výše.
Whatever you're thinking
Whatever your feeling
I'll be either one or
All of the above
Cokoli si myslíš,
cokoli cítíš.
Budu jedna nebo
vše výše.
I'll keep you guessing, babe
You won't need confession, no
I'll be either one or
All of the above
Nechám tě hádat.
Nepotřebuješ přiznání.
Budu jedna nebo
vše výše.
Well I couldn't imagine
If I couldn't be myself
'cause if you're afraid to
Ask for what you want
Then you might rebel
But if you've got that combination
Where you can play some 'show and tell'
Well don't be shameful
I am your rainbow
Liberate your body and
Soothe your soul
Nemohla jsem si představit,
že nebudu sama sebou,
protože pokud se bojíš
se zeptat na co chceš,
nejspíš jsi rebel.
Pokud máš tu kombinaci,
kde můžeš hrát show a slova,
nestyď se.
Jsem tvoje duha,
osvobodí tvé tělo
a uklidní duši.
I can be your babysitter
(who let you stay up late)
Or your best friend's mother
(really hot date)
Or you favorite cousin
(she taught you how to french kiss)
Or Miss Finigan from health class
I'm a school girl in knee socks
(with pig-tails in her hair)
I'm Aphrodite for dinner
(or Linda Carter)
I'm rose petals
I'm ruby wine
And if you want
I'l be the president's wife
Můžu být tvůj babysitter,
kdo tě nechá být dlouho vzhůru.
Nejlepší kamarádka matky,
opravdu skvělé rande.
Oblíbená sestřenice,
která tě naučí francouzský polibek.
Paní Finigan z ozdravovací třídy.
Jsem školní holka s podkolenky
se sponkama ve vlasech.
Afrodita večeře
nebo Linda Carter.
Jsem list růží,
víno a pokud
chceš,
budu prezidentova žena.
Baby, won't you tell me...
Whatever you're thinking
Whatever you're feeling
I'll be either one or
All of the above...
Neříkej mi....
Cokoli si myslíš,
cokoli cítíš.
Budu jedna nebo
vše výše.

Text přidala MartinaBa1

Video přidala MartinaBa1

Překlad přidala Lenin606

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

If /Then: A new musical

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.