Kecárna Playlisty
Reklama

Pray For Me (Feat. !Distain) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
(Pray for me)
(Pray for me)
(Modli se za mě)
(Modli se za mě)
Pray for me
Until there is no rain on the street
Pray for me
Until my broken heart stops to bleed
Look at me
Until you see no tears on my face
Set me free
And let me disappear from this place
Modli se za mě
Dokud v ulicích nebude déšť
Modli se za mě
Dokud mé zlomené srdce nepřestane krvácet
Dívej se na mě
Dokud neuvidíš žádné slzy na mé tváři
Osvoboď mě
A nech mě zmizet z toho místa
I tried my best to make you see the truth (ray for me)
But it’s so hard, you look around with your eyes closed (Pray for me)
My dearest friend I have to go, but promise me
That you will keep my final words in memory...
Snažil jsem aby jsi viděl pravdu (Modli se za mě)
Ale je to těžké, díváš se okolo se zavřenýma očima (Modli se za mě)
Můj nejdražší příteli, Musím jít, ale slib mi
Že zachováš má poslední slova v paměti...
Don’t believe anyone, just believe in yourself
Leave all doubts behind, use the strength that you have
Turn your eyes to the sky, realize you are free
But I’m begging you – please, pray for me…
Nevěř nikomu, věř jen sám sobě
Nech všechny pochybnosti za sebou, použij sílu kterou máš
Obrať své oči k nebi, uvědom si že jsi volný
Ale já tě prosím - prosím, modli se za mě...
Pray for me
Until there is no rain on the street
Pray for me
Until my broken heart stops to bleed
Look at me
Until you see no tears on my face
Set me free
And let me disappear from this place
Modli se za mě
Dokud tam v ulicích nebude déšť
Modli se za mě
Dokud mé zlomené srdce nepřestane krvácet
Dívej se na mě
Dokud neuvidíš žádné slzy na mé tváři
Osvoboď mě
A nech mě zmizet z toho místa
Pray for me...
ooh, pray for me...
Modli se za mě...
ooh, modli se za mě...
There is a point where everything begins and ends (pray for me)
My time is lost, I could not hold it in my hands... (Pray for me)
Je tam bod kde všechno začíná a končí (modli se za mě)
Můj čas je ztracen, nemohl jsem to uchovat ve svých rukou... (modli se za mě)
Don’t believe anyone, just believe in yourself
Leave all doubts behind, use the strength that you have
Turn your eyes to the sky, realize – you are free
But I’m begging you – please, pray for me…
Nevěř nikomu, věř jen sám sobě
Nech všechny pochybnosti za sebou, použij sílu kterou máš
Obrať své oči k nebi, uvědom si že jsi volný
Ale já tě prosím - prosím, modli se za mě...
Pray for me
Until there is no rain on the street
Pray for me
Until my broken heart stops to bleed
Pray for me
Until there is no rain on the street
Pray for me
Until my broken heart stops to bleed
Look at me
Until you see no tears on my face
Set me free
And let me disappear from this place
Modli se za mě
Dokud tam v ulicích nebude déšť
Modli se za mě
Dokud mé zlomené srdce nepřestane krvácet
Modli se za mě
Dokud tam v ulicích nebude déšť
Modli se za mě
Dokud mé zlomené srdce nepřestane krvácet
Dívej se na mě
Dokud neuvidíš žádné slzy na mé tváři
Osvoboď mě
A nech mě zmizet z toho místa
(pray for me)
(ooh, pray for me)
(modli se za mě)
(ooh, modli se za mě)

Text přidala Mirakuru

Video přidala Mirakuru

Překlad přidala Mirakuru

Překlad opravila Mirakuru

Je zde něco špatně?
Reklama

Constellation

Reklama

Mental Discipline texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.