Kecárna Playlisty
Reklama

Drip - text

JIA
Bié shuō nǐ bù xiǎng nǐ hěn xiǎng
Tōu tōu lái cháng yī cháng
Wǒ zhī shì bāng máng
Bāng nǐ bǎ lǐ zhì tǒng tǒng fàng yī páng
Yǎn bù lái ān ān jìng jìng dí bì fēng gǎng
Zài wǒ zhè zhī guǎn jìn qíng ràng nǐ shì fàng
Nǐ gěi wǒ guāi guāi dài zài shā fā shàng
Xiàn chū nǐ dí xī gài wǒ xū yào chóng bài
Yào ràng nǐ jì zhù wǒ jiù shì yǒu yī diǎn huài
Just want you tonight I want you tonight
I make it drip boy
I make it drip boy
I make it drip boy
Drip
Drip
Drip
Drip
I make it drip boy
I make it drip boy
I make it drip boy
Drip
Drip
Drip
Drip
Drip
I make it drip boy
Wǒ bù yào shuí duì shuí fù zé
Wǒ bù xiǎng bèi dòng dì huò dé
Jì rán nǐ yǐ jīng shàng liǎo kuài chē
I wanna do it like this way
Nǐ bù xiāng xìn nǐ zì jǐ dí xuǎn zé
Xiàng zhè shǒu fàng zòng fàng zòng dí kuài gē
Wǒ yǐ jīng dǔ nǐ huán huì lái lái lái
Nǐ gěi wǒ guāi guāi dài zài shā fā shàng
Xiàn chū nǐ dí xī gài wǒ xū yào chóng bài
Yào ràng nǐ jì zhù wǒ jiù shì yǒu yī diǎn huài
Just want you tonight I want you tonight
Just want you tonight I want you tonight
Just want you tonight I want you tonight
I make it drip boy
I make it drip boy
I make it drip boy
Drip
Drip
Drip
Drip
I make it drip boy
I make it drip boy
I make it drip boy
Drip
Drip
Drip
Drip
Drip
I make it drip boy
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
I make them boys sweat
Sweat
Are you ready?
I make it drip boy
I make it drip boy
I make it drip boy
Drip
Drip
Drip
Drip

Text přidala EliM

Video přidala EliM

Je zde něco špatně?
Reklama

Drip

Reklama

Meng Jia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.