Kecárna Playlisty

What If I Told You A Story - text, překlad

playlist Playlist
[Verse 1]
I know that I have made mistakes
Like when I introduced you as a friend
And I pray to God it's not too late
As I'm dreaming wide awake again
Yeah, we got so close I couldn't see
Laughing while we painted my room, yeah
And all along the joke's on me
Now you're happier with someone new
[1. sloka]
Vím, že jsem udělal pár chyb
Jako třeba když jsem tě představil jako kamarádku
A modlím se k Bohu, aby už nebylo pozdě
Zatímco spánek se mi zase vyhýbá
Jo, byl jsem tak blízko, že jsem neviděl
Smích, když jsme malovali můj pokoj, jo
A celou dobu je ten vtípek na můj účet
Teď jsi šťastnější s někým jiným
[Chorus]
What if I told you a story
All about someone who loves you
And what if I told you he's sorry he made you wait
And what if I told you he's dying 'cause he can't change history
And what if I told you that someone was me
[Refrén]
Co kdybych ti řekl příběh
O někom, kdo tě miluje?
A co kdybych ti řekl, že ho mrzí, že tě nechal čekat?
A co kdybych ti řekl, že se trápí, protože nemůže změnit minulost?
A co kdybych ti řekl, že ten někdo jsem já?
[Verse 2]
When I call you late, I know he's there
But you still pick up and leave the bed
You speak low so he can't hear
And it gives me hope there's something left
[2. sloka]
Když ti volám pozdě večer, vím, že tam je
Ale ty to stejně zvedneš a vylezeš z postele
Mluvíš potichu, aby tě neslyšel
A to mi dává naději, že tam ještě pořád něco je
[Chorus]
What if I told you a story
All about someone who loves you
And what if I told you he's sorry he made you wait
And what if I told you he's dying 'cause he can't change history
And what if I told you that someone was me
[Refrén]
Co kdybych ti řekl příběh
O někom, kdo tě miluje?
A co kdybych ti řekl, že ho mrzí, že tě nechal čekat?
A co kdybych ti řekl, že se trápí, protože nemůže změnit minulost?
A co kdybych ti řekl, že ten někdo jsem já?
[Verse 3]
And when you ask me who I'm seeing now
I wanna say it's you I'm thinking about
I'm tryna find the words somehow
To say the things that I never said
I'd do whatever it takes, I need to know what'd you say
Cause you've got a hold on me, yeah, you got a hold of me
[3. sloka]
A když se mě ptáš, s kým se teď scházím
Chci říct, že myslím jen na tebe
Snažím se nějak najít slova
Jak říct to, co jsem nikdy neřekl
Udělal bych, cokoliv by bylo třeba, potřebuju vědět, co bys na to řekla
Protože na mě máš vliv, jo, máš na mě vliv
[Chorus]
What if I told you a story
All about someone who loves you
And what if I told you he's sorry he made you wait
And what if I told you he's dying 'cause he can't change history
And what if I told you that someone was me
[Refrén]
Co kdybych ti řekl příběh
O někom, kdo tě miluje?
A co kdybych ti řekl, že ho mrzí, že tě nechal čekat?
A co kdybych ti řekl, že se trápí, protože nemůže změnit minulost?
A co kdybych ti řekl, že ten někdo jsem já?
[Verse 4]
I'm ready to tell you a story
I am somebody who loves you
I wanna tell you I'm sorry
And darling just listen don't worry
We could go down in history
Why don't you let your somebody be me?
[4. sloka]
Jsem připravený říct ti příběh
Jsem někdo, kdo tě miluje
Chci ti říct, že mě to mrzí
A, drahá, jen poslouchej, nestrachuj se
Mohli bychom vstoupit do historie
Proč bych tím někým pro tebe nemohl být já?

Text přidala Diana_dream

Video přidala AliNirvana88

Překlad přidala SuperSonic


Nezařazené v albu

Shawn Mendes texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.