Playlisty Akce
Reklama

Down under - text, překlad

karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Traveling in a fried-out combie
On a hippie trail, head full of zombie
I met a strange lady, she made me nervous
She took me in and gave me breakfast
And she said,
Cestujíc ve vypraženém kombi (VW Transporter)
na hippiesácké cestě, hlava plná zombie (druh marihuany)
Potkal jsem zvláštní dámu, trochu mě znervóznila
Pozvala mě k sobě a dala mi snídani a řekla:
"Do you come from a land down under?
Where women glow and men plunder?
Can't you hear, can't you hear the thunder?
You better run, you better take cover."
"Pocházíš z krajiny protinožců?
Kde ženy září a muži drancují
Neslyšíš, neslyšíš hrom?
Radši utíkej, radši se skryj!"
Buying bread from a man in Brussels
He was six foot four and full of muscles
I said, "Do you speak-a my language?"
He just smiled and gave me a vegemite sandwich
And he said,
Kupujíc si chléb od muže v Bruselu
byl 6,4 stop vysoký a samý sval
Řekl jsem: "mluvíš mým jazykem?"
jen se usmál a dal mi "Vegemite sendvič" (Vegemite- kvasnicová pomazánka) A on řekl,
"I come from a land down under
Where beer does flow and men chunder
Can't you hear, can't you hear the thunder?
You better run, you better take cover."
"Já pocházím z krajiny protinožců!
kde pivo teče a muži zvrací
neslyšíš, neslyšíš hrom?
radši utíkej, radši se skryj!"
Lying in a den in Bombay
With a slack jaw, and not much to say
I said to the man, "Are you trying to tempt me
Because I come from the land of plenty?"
And he said,
Ležíc v brlohu v Bombaji
s ochablou čelistí, nemám, co bych řekl
Řekl jsem chlapíkovi: "chcete mě pokoušet?
Protože já pocházím z krajiny hojnosti."
A on řekl,
"Oh, you come from a land down under? (oh yeah yeah)
Where women glow and men plunder?
Can't you hear, can't you hear the thunder? (ooohh)
You better run, you better take cover."
"Ó, Ty pocházíš z krajiny protinožců?
(oh ano ano)
Kde ženy září a muži drancují
Neslyšíš, neslyšíš hrom?
(oooh)
Radši utíkej, radši se skryj!"
We are.. My jsme...
Livin' in a land down under,
Where women glow and men plunder (yeahhhhhhhhhh)
Can't you hear, can't you hear the thunder? (thunderrrrr!)
You better run, you better take cover.
Žijeme v krajině protinožců,
Kde ženy září a muži drancují
(jooo)
Neslyšíš, neslyšíš hrom?
(hrommm!)
Radši utíkej, radši se skryj!"
Livin' in a land down under,
Where women glow and men plunder,
Can't you hear, can't you hear the thunder? (oooo yeahhhh!)
Then I run, and then I take cover. (yea)
Žijeme v krajině protinožců,
Kde ženy září a muži drancují
Neslyšíš, neslyšíš hrom?
Óooo jo!
Pak utíkám a schovávám se (jo)
We are... My jsme...
Livin' in a land down under, (underrrr)
Where women glow and men plunder,
Can't you hear, can't you hear the thunder? (oooo da da laa yeahhh!)
Then I run, then I take cover.
Žijeme v krajině protinožců, (pod)
Kde ženy září a muži drancují
Neslyšíš, neslyšíš hrom?
(Óooo to to ano!)
Pak utíkám a schovávam se.

Text přidal sroubek

Text opravila iasom

Video přidal Kwyjibo

Překlad přidal Tom07

Překlad opravila hankabar

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

BUSINESS AS USUAL

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.