Playlisty Kecárna
Reklama

Rebirth of the Nemesis - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dynasty of the Salt-Water People
Time is ripe for Uruk's typhoon
The circle is completed, the feeble is stampeded
The storm of shredded glass has proceeded
Dynastie národa z Oceánu
čas uzrál pro tajfúna z Uruku
kruh se uzavřel, ten slabý uprchl
přehnala se vichřice tříštěného skla
The howl of the Scaled Deity
Shrill like a whirlwind in a cave
Asserting its return
As a million lost souls tidal wave
Vytí Váženého Božstva
ostré jako vítr co se točí v jeskyni
prosazuje svůj návrat
jako přílivová vlna milionu ztracených duší
Realized is the legend of legions
Headed by the Aqua Demon!
Tribes of the serpent - iron clad
Rebirth of the Nemesis - TIAMAT
Uvědomění je legenda mnohých
vedených Vodním Démonem!
Hadí kmeny - pokryté železem
znovuzrození Nemesis - Tiamat
Return with wings of liquid fire
From the desolate pre-universe
Ruling a domain much higher
You are the Creator! Are you the Creator?
Návrat na křídlech tekutého ohně
z pustého pra-vesmíru
vládnoucí nad všemi
ty jsi Stvořitelka!Jsi Stvořitelka?
Enumma Elish is re-written
Fate was never sealed in stone
Mýtus o stvořeni je přepsán
osud nikdy nebyl zpečetěn v kameni
The Aqua Demon once forgotten
Integration of the celestial (and) terrestrial
Vodní démon jednou zapomenutý
spojení nebe a země
Enumma Elish is re-written
Fate was never sealed in stone
Mýtus o stvořeni je přepsán
osud nikdy nebyl zpečetěn v kameni
Returning with arrogant pride
Linking polarities of conjectures
Vrací se s arogantní pýchou
spojujíce opačné polarity
Proclaimed on the citadels
of the Alpha post
vyhlášen nejprve na pevnostech
It's all mapped on the hand celý je zmapován ...
Returning with arrogant pride
Linking polarities of conjectures
Vrací se s arogantní pýchou
spojujíce opačné polarity
Return with arrogant pride
The Serpent Nemesis
Queen of creation
Polytheistic light
Vrací se s arogantní pýchou
Had Nemesis
královna stvoření
mnohobožské světlo
Lla Tchaf Lla min Tiamat
Enuma Elish is re-written
LLa tchaf lla min Tiamat
Enuma Elish je přepsán
Queen of the universe Královno vesmíru
Lla Tchaf Lla (min) Tiamat
Enuma Elish is re-written (repeat)
LLa tchaf lla min Tiamat
Enuma Elish je přepsán
Don't fear don't, this deity, don't!
Rebirth of the Nemesis has been foretold
Return with wings of liquid fire
Fate was never sealed in stone
Neboj se,neboj tohoto božství, neboj!
Znovuzrození Nemesis bylo předpovězeno
návrat na křídlech tekutého ohně
osud nebyl nikdy zpečetěn v kameni

Text přidala Joker

Video přidala bedasong

Překlad přidala Maribel

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Emissaries

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.