Playlisty Akce
Reklama

YSAYKTW (You Save And You Kill The World) - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

You save and you kill the world
You save and you kill the world
We are forsaken - didn't you know?
We lost our senses a long time ago
Zachraňuješ a zabíjíš svět
Zachraňuješ a zabíjíš svět
Jsme opuštěni - copak jsi to nevěděla?
Před dlouhou dobou jsme ztratili smysly
Names are missing, torn out pages
I have not seen light for ages
Lineless sermons sung by vermin no-one ever hears
Wordless story still engages
Reckless fools and worn out sages
Lifeless demons spill the semen of a loveless breed
Jména chybí, vytržené stránky
Už věky jsem neviděl světlo
Kázání bez řádky zpívaná havětí nikdo ještě neslyšel
Příběh beze slova stále zajímá
Nezodpovědného blázna a vyčerpané mudrce
Démoni bez života rozsévají semeno plemene bez lásky
We live and we die alone
We live and we die alone
Your heart is a liar - it's never true
You cannot feel happy without being blue
Žijeme a sami umíráme
Žijeme a sami umíráme
Tvé srdce je lhář - nikdy není upřímné
Nemůžeš se cítit šťastně bez smutku
Phantoms kissing mournful faces
I have not been there for ages
Shameless nurses, dead-end spaces, no-one's ever here
Stainless sheets a heart beats broken
Shaking, talking words, unspoken
Timeless lovers undercover lost in endless fear
Fantomové líbají truchlivé tváře
Nebyl jsem tu už věky
Nestydaté sestry, prostory slepé uličky, nikdo tu ještě nebyl
Nerezavé plechy zlomeně bijícho srdce
Třesoucí se, mluvená slova, nevyslovaná
Nadčasoví milenci tajně ztracení v nekonečném strachu
I pray and I curse your name
I pray and I curse your name
My mind is your game - it's all the same
I'm down to my pieces and crying in vain
Modlím se a proklínám tvé jméno
Modlím se a proklínám tvé jméno
Moje mysl je tvou hrou - všechno je stejné
Jsem na dně na kusy a marně pláču
Serpents hissing hollow phrases
I have not been sane for ages
Rhymeless curses, empty phrases, no-one ever cares
Pointless glory, fill the stages cold and cruel with souls in cages
Spineless icons thrill the many and their lonely minds
Hadi syčící duré fráze
Už věky jsem neměl zdravý rozum
Neveršované kletby, prázdné fráze, nikoho to nezajímá
Marná sláva, vyplň stáže chladnými a krutými dušemi v klecích
Bezpáteřní ikony vzrušují mnoho a jejich osamělé mysli
You save and you kill the world
You save and you kill the world
You save and you kill the world
You save and you kill the world
Zachraňuješ a zabíjíš svět
Zachraňuješ a zabíjíš svět
Zachraňuješ a zabíjíš svět
Zachraňuješ a zabíjíš svět
We are forsaken - didn't you know?
We lost our chances a long time ago
Jsme opuštěni - copak jsi to nevěděla?
Před dlouhou dobou jsme ztratili naše šance

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Alchemusic I Solve

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.