Playlisty Akce
Reklama

Why Do I ...? - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I am standing on the pieces of a world
That just got shattered
Like a memory of the past
We thought that it would last
Stojím na kouscích světa
Které se roztříštily
Jako vzpomínka na minulost
Mysleli jsme, že vydrží
What am I doing here?
Who am I looking for?
Where am I going to when all I need is you?
Co tu dělám?
Koho hledám?
Kam mířím, když všechno, co potřebuji, jsi ty?
Why do I feel so vain and unreal
Why do I know there's no where to go
Why do I do the things that I do
And why do I love at all?
Proč se cítím ješitně a nereálně
Proč vím, že není kam jít
Proč dělám to, co dělám
A proč vůbec miluji?
I have lost all of my senses in a whirl of rhapsody
Visions through forbidden eyes I know all of your lies
Ztratil jsem své smysly ve víru rapsódie
Vize zakazných očí, znám všechny tvé lži
What am I living for?
Who am I praying to?
Where am I heading for when there is you no more?
Pro co žiji?
Ke komu se modlím?
Kam mířím, když už tu více nejsi?
Why do I feel so vain and unreal
Why do I know there's no where to go
Why do I do the things that I do
And why do I love at all?
Proč se cítím ješitně a nereálně
Proč vím, že není kam jít
Proč dělám to, co dělám
A proč vůbec miluji?
I am wounded but I'm stronger
All the screams no-one would hear
Insanity is soothing me, my confidence is heavenly
Jsem poraněný, ale jsem silnější
Všechny ty výkřiky nikdo neslyšel
Šílenství mě uklidňuje, moje důvěra je nebeská
Why do I feel so vain and unreal
Why do I know there's no where to go
Why do I do the things that I do
And why do I love at all?
Proč se cítím ješitně a nereálně
Proč vím, že není kam jít
Proč dělám to, co dělám
A proč vůbec miluji?
What am I crying for?
Who am I singing to?
Where am I meant to be when there is only me?
Kvůli čemu pláču?
Komu zpívám?
Kde bych měl být když jsem tu jen já?
Why do I feel so vain and unreal
Why do I know there's no where to go
Why do I do the things that I do
And why do I love at all?
Proč se cítím ješitně a nereálně
Proč vím, že není kam jít
Proč dělám to, co dělám
A proč vůbec miluji?

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Alchemusic I Solve

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.