Playlisty Akce
Reklama

EXpelled - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

Drowning in treason you've sealed me
You neither would hear me, nor kill me
You fear all that you made me feel
You wish that it wasn't for real
Topíce se ve zradě, ve které jsi mě zapečetila
Neměla bys mě poslouchat ani zabíjet
Bojíš se všeho, co jsi mě přinutila cítit
Přeješ si, aby to nebylo opravdové
There is nothing left to do, I gave everything to you
Now that you found something new you go away
There is nothing left to say, you won't listen anyway
Now you found someone to stay and to obey
Není co dělat, dal jsem ti všechno
Teď když jsi našla něco nového, odcházíš
Není co říct, stejně nebudeš poslouchat
Teď jsi našla někoho kdo zůstane a poslouchá
But I am golden, I am silver, I am crimson
I am blue, I am laughing, I am crying
I am holy without you
Ale já jsem zlatý, jsem stříbrný, jsem rudý
Jsem smutný, směju se, pláču
Bez tebe jsem svatý
Slaving away while you flee me
You never were true. nor you will be
You lose what you love to your fear
You waste all that used to be dear
Zotročujíce zatímco utíkáš
Nikdy jsi nebyla upřímná, ani nebudeš
Ztrácíš, co miluješ kvůli svému strachu
Ztrácíš vše, co ti bývalo drahé
There is nothing left to love
You just shook everything off
Now that you have cheated on your pretty soul
There is nothing left to know
You are broken as you go
Now you chose someplace where you will end up low
Není co milovat
Jen jsi všechno setřásla
Teď jsi podváděla svou hezkou duši
Není co vědět
Jsi stejně zlomená jako když jdeš
Teď si vybíráš nějaké místo, kde skončíš na mizině
But I am golden, I am silver, I am crimson
I am blue, I am laughing, I am crying
I am holy without you
Ale já jsem zlatý, jsem stříbrný, jsem rudý
Jsem smutný, směju se, pláču
Bez tebe jsem svatý
Saving myself as I break through
I don't want you and I don't need you
I will no more fall for a lie
I open my wings and I fly
Zachraňuji se tím, že tím procházím
Nechci tě a nepotřebuji tě
Víckrát nepadnu kvůli lži
Rozevírám svá křídla a letím
But I am golden, I am silver, I am crimson
I am blue, I am laughing, I am crying
I am holy without you
Ale já jsem zlatý, jsem stříbrný, jsem rudý
Jsem smutný, směju se, pláču
Bez tebe jsem svatý
In my vision - you are sacred
In my dreams - you will be true
I believe you - I receive you - I am holy - just for you
V mé vizi - jsi posvátná
V mých snech - budeš upřímná
Věřím ti - přijímám tě - jsem svatý - jen kvůli tobě

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Alchemusic I Solve

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.