Playlisty Akce
Reklama

Chasing Demons - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Joking, dashing down the aisle
Childish, playing hide and seek
There's no need to be afraid:
Just get them before they get you
And yes, we’re having a great time
Silencing the screams within
With denial as our sidekick
Let's just dig in a bit deeper
Vtipná, elegantní ulička
Dětské hraní na schovávanou
Není třeba se bát:
Jen je dostaň než oni dostanou tebe
A ano, užíváme si to
Utišujíce vnitřní výkřiky
Popírání je naším společníkem
Jen kopejme trochu hlouběji
Can you feel that strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
Don't stand still, or else you will be part
Of the brain-dead freak-show
Cítíš tuhle podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nestůj pořád nebo budeš součástí
Šílené show mrtvého mozku
Grinning, blinded mutant girl
While you give a creepy show
Acting out your wicked smile, play with me a little while
Hey there, pretty zombie boy
Little twisted wretched toy
Lunatic dimwit intellect
Makes me eat you, and feed you
Úsměvná, slepá mutantka
Zatímco si dáváš strašidelnou přehlídku
Jednáš se svým zlým úsměvem, hraj si se mnou chvilku
Hey, tady, zombíku
Trošku pokroucená ubohá hračka
Šíleně hloupý intelekt
Donuť mě sníst tě a krmit tě
Can you feel my strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
Don’t stand still, or else you will be part
Of my brain-dead freak-show
Cítíš mou podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nestůj pořád nebo budeš součástí
Mé šílené show mrtvého mozku
BRAIN DEAD FREAK SHOW
SHOW BRAIN DEAD FREAK
FREAK SHOW BRAIN DEAD
DEAD FREAK SHOW BRAIN
MOZEK MRTVÁ ŠÍLENÁ SHOW
SHOW MOZEK MRTVÁ ŠÍLENÁ
ŠÍLENÁ SHOW MOZEK MRTVÝ
MRTVÁ ŠÍLENÁ SHOW MOZKU
Have you been out recently
Chasing demons down the doorway?
Chasing you, girl, I was broken
Chasing you, boy, killed my mind
Byla jsi v nedávné době venku
Dohánět démony ke dveřím?
Honím tě, holka, byl jsem zlomený
Honím tě, kluku, zabil jsem svou mysl
Can you feel my strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
I cannot stand still, 'cause I will collect
More parts of my dead-show freak-brain
Can you feel that strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
Don't you stand still, or else you will be part
Of the brain-dead freak-show
Cítíš mou podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nemůžu stále stát, protože budu sbírat
Více částí mé mrtvé show šíleného mozku
Cítíš mou podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nestůj pořád nebo budeš součástí
Šílené show mrtvého mozku
Can you feel that strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
Don't stand still, or else you will be part
Of the brain-dead freak-show
Cítíš mou podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nestůj pořád nebo budeš součástí
Šílené show mrtvého mozku
Can you feel my strange power?
Ecto-plasmatic sub-ether force
Don't stand still, or else you will be part
Of my brain-dead freak-sho
Cítíš mou podivnou moc?
Ekto-plazmická, sub-etérová síla
Nestůj pořád nebo budeš součástí
Mé šílené show mrtvého mozku

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

V

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.