Playlisty Kecárna
Reklama

Caucus Race - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

There is no time to lose
What we choose, we sometimes get
Let me know when you decided
What to cheer or to regret
There is no time to lose
This race has started long ago
Let me tell you, it's your turn to answer "yes" or to say "no"
Není čas na ztrátu
To co si vybíráme, někdy získáme
Dej mi vědět až se rozhodneš
Co vítat a čeho litovat
Není čas na ztrátu
Tenhle závod začal před lety
Dovol mi ti říct, jsi na řadě odpovědět "ano" nebo říct "ne"
Because 'tis you who's running
Because 'tis you who fear
Because noone is coming to save you from your tears
Protože to ty utíkáš
Protože to ty se bojíš
Protože nikdo tě nepřichází ochránit před slzami
Running in circles around ourselves
Saving our breath for nothing to come
Running in circles around ourselves
Everything's lost and noone has you
Běhajíce v kruzích kolem nás
Nechávajíce si dech pro nic příchozího
Běhajíce v kruzích kolem nás
Všechno je ztraceno a nikdo tě nemá
There is no time to lose
The world is quickly passing by
Have you anything to prove
All the concepts I deny?
Není čas na ztrátu
Svět rychle prochází
Máš něco k dokázání
Všech konceptů, které odmítám?
There is no time to lose
We're coming near to the end so fast
Have you noticed while you're running
Nothing's ever meant to last?
Není čas na ztrátu
Blížíme se ke konci moc rychle
Všiml sis, že když běžíš
Nic nemá trvat?
Because 'tis you who's running
Because 'tis you who fears
Because noone is coming to save you
From your tears
Protože to ty utíkáš
Protože to ty se bojíš
Protože nikdo tě nepřichází ochránit
Před slzami
Running in circles around ourselves
Saving our breath for nothing to come
Running in circles around ourselves
Everyone's lost and nothing is won
Běhajíce v kruzích kolem nás
Nechávajíce si dech pro nic příchozího
Běhajíce v kruzích kolem nás
Každý je ztracen a nic není vyhráno
Living in fear, you have lost all your wits
All bits of your courage wasted
Telling a story to long to attend
Pretending you've already faced it
Žijíce ve strachu, ztratil jsi všechny smysly
Každý kousek tvé kuráže je promarněn
Vyprávějíce příběh moc dlouhý k zúčastnění se
Předstírajíce, že už jsi mu čelil

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beyond Wonderland

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.