Playlisty Kecárna
Reklama

Blood + Love - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
You know it's hurting me
Devastated by sensation I am left in agony
Who is there still to see?
How is it meant to be?
All what's left in vanity
Tell me am I ever free
Víš, že mě to bolí
Zpustošen citem jsem zůstal v agonii
Kdo tu je, aby viděl?
Jak to má být?
Všechno, co zbylo v marnosti
Řekni mi, budu někdy volný?
I do not know, I do not know
Why love folds us blind
One time it's a devil's curse and
One time it's divine
Nevím, nevím
Proč nám láska zakrývá oči
Jednou je ďáblovým prokletím a
Jednou je božská
Blood and love are brothers in arms
Love and blood are sisters of mercy
Blood and love drain my heart, bones and memories
Love and blood tear senses away
Krev a láska jsou bratři ve zbroji
Láska a krev jsou milosrdné sestry
Krev a láska vysouší mé srdce, kosti a vzpomínky
Láska a krev odtrhávají mé smysly
What is the plan to be?
Messing up all of creation
Blowing it to smithereens
Who spills the devil's seed?
Jaký je plán?
Pomotávajíce celé stvoření
Rozmetávajíce ho na kousky
Kdo rozlévá ďáblovo sémě?
I'm praying on my knees
Do we need all of violence, anger and calamity?
Do we breed insanity?
Modlím se na svých kolenou
Potřebujeme všechno to násilí, hněv a neštěstí?
Pěstujeme šílenství?
I do not know, I do not know
Why blood turns us on
Sometimes I wish to rule the world
Sometimes I wish it's gone
Nevím, nevím
Proč nás krev pohání
Někdy si přeji vládnout světu
Někdy si přeji, aby byl pryč
Blood and love are brothers in arms
Love and blood are sisters of mercy
Blood and love drain my heart, bones and memories
Love and blood tear senses away
Krev a láska jsou bratři ve zbroji
Láska a krev jsou milosrdné sestry
Krev a láska vysouší mé srdce, kosti a vzpomínky
Láska a krev odtrhávají mé smysly
I do not know, I do not know
Why blood and love combinate
By the time you save my heart
I will have lost my mind
Nevím, nevím
Proč se krev a láska kombinuje
V době, kdy zachraňuješ mé srdce
Ztratím rozum
Blood and love are brothers in arms
Love and blood are sisters of mercy
Blood and love drain my heart, bones and memories
Love and blood tear senses away
Krev a láska jsou bratři ve zbroji
Láska a krev jsou milosrdné sestry
Krev a láska vysouší mé srdce, kosti a vzpomínky
Láska a krev odtrhávají mé smysly
Blood and love are brothers in arms
Love and blood are sisters of mercy
Blood and love drain my heart, bones and memories
Love and blood tear senses away
Krev a láska jsou bratři ve zbroji
Láska a krev jsou milosrdné sestry
Krev a láska vysouší mé srdce, kosti a vzpomínky
Láska a krev odtrhávají mé smysly
Blood and love ...
Blood and love ...
Krev a láska ...
Krev a láska ...

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Videa přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Alchemusic I Solve

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.