Playlisty Kecárna
Reklama

Beyond Wonderland - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

In times when fantasy is planting
Enchanting flowers in my mind
The world is winding and resolving
Giving way to a strange land
V dobách kdy fantazie vysazuje
Kouzelné květiny do mé mysli
Svět se vine a řeší
Dávání cesty do podivné země
My wishes granted and my dreams
Come true within a hidden smile
While space is bending mending fragments
Of my pretty broken mind
Má přání jsou udělena a moje sny
Se plní uvnitř skrytého úsměvu
Zatímco vesmír ohýbá scelené kusy
Mé krásné zlomené mysli
I'm on the other side, nowhere left to hide
Down the rabbit hole, I have lost control
On the other side, where I have to hide
Down the rabbit hole, I need no control
Jsem na druhé straně, není kam se schovat
Dolů králičí norou, ztratil jsem kontrolu
Na druhé straně, kde se musím schovat
Dolů králičí norou, nepotřebuju kontrolu
When my heart is beating beastly
I do not hesitate to sing
A song of wonder and of splendor
That will take you to my world
Když moje srdce šeredně bije
Neváhám zpívat
Píseň o zázraku a nádheře
Která tě vezme do mého světa
Come to the other side
(Your world is lost and you could need some shelter)
Nowhere left to hide
(There is a place for you to be someone)
Down the rabbit hole
(Here in this Wonderland beyond all frontiers)
Pojď na druhou stranu
(Tvůj svět je ztracený a mohla bys potřebovat přístřeší)
Není kam se schovat
(Je tu místo, kde budeš někým)
Dolů králičí norou
(Tady v této Říši divů za všemi hranicemi)
You will loose control
Here on the other side
(The world is beautiful and full of magic)
We don't have to hide
(This is a place for us to live our dreams)
Down the rabbit hole
(Here is a Wonderland of endless pleasure)
We need no control. Here on the other side
Ztratíš kontrolu
Tady na druhé straně
(Svět je nádherný a plný magie)
Nepotřebujeme se schovávat
(Tohle je místo, kde žijeme naše sny)
Dolů králičí norou
(Tady je Říše divů nekonečného potěšení)
Nepotřebujeme kontrolu. Tady na druhé straně
Now it's time to turn the style
Don't be afraid to take a chance
Dream with me a little while
Join me for a magic dance
Now it's time to point the view
Don't be afraid to change your name
Dream with me a world for you
Join me in this crazy game and come on...
Teď je na čase změnit styl
Neboj se chytnout se šance
Chvilku se mnou sni
Připoj se ke mně při kouzelném tanci
Teď je čas ukázat pohled
Neboj se změnit si jméno
Vysni si se mnou svět
Připoj se ke mně v této bláznivé hře a pojď...
Come to the other side, nowhere to hide
Down the rabbit hole, you will loose control
On the other side, we don't have to hide
Down the rabbit hole, we need no control
Pojď na druhou stranu, není kam se schovat
Dolů králičí norou, ztratíš kontrolu
Na druhé straně, nepotřebujeme se schovávat
Dolů králičí norou, nepotřebujeme kontrolu
I'm on the other side
(The world is burning and we need some shelter)
Nowhere left to hide
(Where is a place for us to save our souls?)
Down the rabbit hole
(Is there a Wonderland that's waiting for us?)
Jsem na druhé straně
(Svět hoří a potřebujeme nějaké přístřeší)
Není kam se schovat
(Kde je místo, kde zachráníme naše duše?)
Dolů králičí norou
(Je tady Říše divů, která na nás čeká?)
I have lost control
Here on the other side
(The world is marvelous and full of magic)
Where I have to hide?
(This is a place for every star to shine)
Down the rabbit hole
(Here in a Wonderland of boundless rapture)
I need no control, here on the other side...
Ztratil jsem kontrolu
Tady na druhé straně
(Svět je úžasný a plný magie)
Kde se mám schovat
(Tohle je místo pro každou hvězdu k záření)
Dolů králičí norou
(Tady v Říši divů nesmírné blaženosti)
Nepotřebuju kontrolu, tady na druhé straně...

Text přidal DevilDan

Text opravil DevilDan

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Beyond Wonderland

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.