Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

United Abominations - text, překlad

playlist

Within striking distance from Ground Zero sits a smoldering
International cauldron, the "United Abominations" as it were
Born to prevent wars, it froze in the face of disaster and
Stood silent while terrorization took hostage the world
In a mire of hypocrisy, the UN ignores sex crimes by its
"blue-helmets", and enables terrorism; so that in the end it's failed
And the UN is where our so-called "friends" get to stab us
In the back, and we pay 22% of their tab to host our enemies
Here at home. Ambassadors from countries, otherwise known
As a catastrophe, enjoy diplomatic immunity living in
Manhattan, while their children are turned into prostitutes
It's a complete and utter disgrace, a blot on the face of
Humanity, and they get away with it.

Poverty in their kitchens, held hostage by oil-for-food
Yet their own plates are full off the fat of their lands
There's no blood on their hands, right Kojo?
They promised to tell the truth, without leaving a fingerprint
They will lose the UN one way or another
The victim, I fear will be us, sisters and brothers

The UN is right; you can't be any more "un"
Than you are right now, the UN is undone
Another mushroom cloud, another smoking gun
The threat is real, the Locust King has come
Don't tell me the truth; I don't like what they've done
Its payback time at the United Abominations

A grave and gathering danger, the decision to attack
Based on secret intelligence it'll take years
I fear to undo the failings in Iraq, Iran, and Korea
You may bury the bodies, but you can't bury the crimes
Only fools stand up and really lay down their arms
No, not me, not when death lasts forever

Solo - Drover

Man: The UN writes resolution upon resolution.
We really need a new world order.
Woman: There is no order order. I don't believe it
I don't even listen to the talk of this new world order.
Man: They'll never do anything.

Solo - Mustaine
Solo - Drover

NATO invaded Yugoslavia to end ethnic cleansing
There was no UN
The U.S. invaded Afghanistan after 9/11
There was no UN
Saddam Hussein violated 17 UN resolutions
The U.N. was
Asked to join the war in Iraq: The US invaded
There was no U.N.
Libya bombed a discotheque in Berlin killing Americans
There was no U.N.
And Iran funds Hamas and attacked the US in the seventies
There was no UN
Facing War without end, looking into the future
There was no more UN

Text přidal M.a.r.t.y.

Video přidala Maja148

V dostřelu od Země Nula leží doutnající
Mezinárodní Kotel, tam kde byly zrozeny "Spojené Ohavnosti (United AbomiNations)"
aby se zabránilo válkám, ale ztuhla jim tvář z pohromy a
zůstaly stát mlčky zatímco si vláda teroru přebírala svět jako rukojmí.
Ve špíně pokrytectví OSN (UN) ignoruje sexuální zločiny od jejich
"modrých-přileb" a dovoluje terorismus; takže nakonec selhaly.
A OSN (UN), jako tak zvaní naši "přátelé" nás bodly dozad, a my platíme 22% na jejich účet,
aby jsme pohostili naše nepřátelé.
Tady doma. Velvyslanci ze zemí, u nás známí jako katastrofa, používají diplomatickou
imunitu žíjící v Manhatnu, kde se jejich děti staly prostitutkami.
Je to naprostý a vyložený skandál , skvrna na tváři lidstva, a ono jim to prochází.

Chudoba v jejich kuchyních, rukojmím je potravinový olej
a přitom jsou jejich vlastní talíře plné, chudoba z jejich pozemků
Nemají ruce od krve, správně Kojo?
Slibují, že budou mluvit pravdu, bez zenechání otisků prstů
Ztratí OSN tak nebo tak
Oběť, bojím se o nás, sestry a bratři

OSN (UN) je správně; Nejsou nic víc než "ne (un)"
takže teď je to správně, OSN (UN) je "zrušit (undone)"
Zas další atomové hřiby, další kouřící zbraně
Hrozba je reálná, Sarančí Král přišel
Neříkejte mi pravdu; nemám rád to co udělali
Je to doba návratu Spojených ohavností (United AbomiNations)

Hrozí vážné a hromadné nebezpečí, rozhoduje se zaútočit
Díky tajným informacím to bude trvat roky
Bojím se vrátit zpět úpadek v Iráku, Iránu a Koreji
Můžete pohřbít těla, ale nemůžete pohřbít zločiny
Jen hlupáci se postaví a skutečně složí své zbraně
Ne, já to nebudu , ne dokud smrt potrvá navěky

Solo - Drover

Muž: OSN sepisuje rozhodnutí o rozhodnutí.
My už opravdu potřebujeme nový světový řád.
Žena: Tady není žádný řád. Řád. Nevěřím tomu, že to vůbec slyším
natož abysme mluvili o Novém světovém řádu.
Muž: Oni nikdy nic neudělají.

Solo - Mustaine
Solo - Drover

NATO napadla Jugoslávii na konci etnických čistek
Nebylo u toho OSN
Spojené státy vtrhly do Afghánistánu po jedenáctém září
Nebylo u toho OSN
Saddam Hussein porušil sedmnáct rozhodnutí OSN
OSN byla požádána, aby se připojili k válce v Iráku: USA tam vtrhla
OSN u toho nebylo
Libye vybombradovala diskotéku v Berlíně a zabila několik Američanů
Nebylo u toho OSN
A v sedmdesátých letech Irán a fondy Hamas zaútočili na USA
Nebylo u toho OSN
Čelíme nekonečné válce, a to i do budoucna
U toho žádné OSN víckrát nebude

Překlad přidala vannesa1

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.