Playlisty Akce
Reklama

Lying in State - text, překlad

playlist Playlist
What we are witnessing is the decline of western civilization
Crushing our potential and piling it on, how will history portray us?
Attack the family, attack their faith and dreams
Attack the body and the head will fall
Toho čeho jsme svědky je rozpad západní
civilizace
Rozdrtit náš potenciál a shromáždit ho, jak nás
historie vylíčí?
Zaútoč na rodinu, zaútoč na jejich víru a sny
Zaútoč na tělo a hlava spadne
A lasting legacy or ruin brought in haste?
The enemy of truth is lying there in state
Trvalé dědictví nebo záhuba přinesena ve spěchu?
Nepřítel pravdy leží tamhle ve veřejném vystavení
Another day, another manufactured crisis keeping the people distracted
There's no one playing by the rules anymore, how will history portray us?
A broken backbone with nothing left to lose?
That hate the sight of all the ones that do?
Další den, další uměle vytvořená krize, aby udržela lidi
nepozorné
Zde už nikdo nehraje podle pravidel, jak nás
historie vylíčí?
Zlomená páteř se kterou už nelze nic ztratit?
To nesnáší ten pohled na všechny kteří něco dělají?
A lasting legacy or ruin brought in haste?
The enemy of truth is lying there in state
Trvalé dědictví nebo záhuba přinesena ve spěchu?
Nepřítel pravdy leží tamhle ve veřejném vystavení
A shiny new agenda, birthed from a depraved mind
Of failing us on purpose, to culturally sanitize
Its opiates for the masses under cloak as hope and change
The "new normal" or just more of the same?
Nový nablýskaný program, zrozen ze zvrácené mysli
Na selhání nás, abychom se kulturně očistili
Jeho opiáty pro masy lidí schované pod pláštěm jako naděje a změna
"Nový standart" nebo je to více méně stále to stejné?
The perfect plan
Must have an alibi
And the perfect pawn
To spew the party line
Of the perfect falsehood
Spoke a thousand times
The perfect words
Cover the greatest crime
Dokonalý plán
Musí mít alibi
A dokonalý pěšák
Aby chrlil stranickou linii
O dokonalé falešnosti
Promluvil tisíckrát
Perfektní slova
Mohou zakrýt ten největší zločin
Hell is turning itself inside out
To lead its path up to meet us
And we deliberately take
A step, one foot closer to the grave
Peklo se převrací naruby
Aby vedlo svou cestu na setkání s námi
A my záměrně uděláme
Krok, blíže k hrobu

Text přidal obladi

Videa přidali Pitbulluss, RiriFenty

Překlad přidal Pitbulluss

Překlad opravil Christianiti

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dystopia

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.